28. 11. 2020.

Bar na papiru: Kampus će imati jezero, a Banjaluka javne bicikle i dvije park-šume

Sudeći po projektima koji su planirani ovim dokumentom, grad bi trebalo ne samo da doživi ogromne pozitivne transformacije, nego i da obezbijedi isto tako ogroman novac za realizaciju, piše “Press RS”.
I dok su pojedini kapitalni projekti i zadaci prethodnog LEAP-a zaista realizovani u projektnom periodu, većina ih je samo prepisana u novo izdanje plana, ali tu su i neki od projekata kojima je rok završetka postavljen već za ovu i sljedeću godinu, a koji bi svakako bili pomak u odnosu na trenutno stanje.

Tako je u 2016. i 2017. godini planirano projektovanje i izgradnja vještačkog jezera na području Botaničke bašte u zaštićenom području “Univerzitetski grad”, a ovaj projekat pored poboljšanja turističke ponude grada, ima cilj povećanje raznovrsnosti biljaka kao i kvalitetniju odbranu od poplava. Prema procjenama, troškove izgradnje od 200.000 evra snosili bi grad, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, te EU fondovi.

Samo godinu nakon dobijanja vještačkog jezera u kampusu, grad bi trebalo da dobije i uslugu iznajmljivanja javnih bicikala na dvije lokacije.

“Za pilot-projekat “Javni bicikl u gradu – vozi i uživaj” rok implementacije je 2018. godina, a budžet bi iznosio 30.000 maraka. Nosioci aktivnosti biće Gradska uprava i Auto-moto savez Srpske, a cilj je uspostaviti sistem iznajmljivanja i korišćenja javnih bicikala koji bi bio dobro prihvaćen od građana”, kažu predlagači iz Instituta za građevinarstvo Banjaluka.

Već za narednu godinu LEAP-om je predviđeno i izmještanje pretovarnog centra boksita iz Ložioničke ulice na tehnički i tehnološki uređeniju lokaciju. Iako nije precizirano gdje bi se takva lokacija mogla nalaziti, o tome bi trebalo da odluče Rudnici boksita Banjaluka i “Željeznice RS”.

Kada je u pitanju aero-zagađenje, jedna od prvih konkretnih mjera biće regulisanje pravila u javnom gradskom prevozu. Osim redukcije zagađivača, “podmlađivanje” vozila javnog prevoza svakako bi dalo još bolje rezultate o pitanju bezbjednosti putnika i tehničke ispravnosti vozila.

“Osavremenjavanje voznog parka javnog gradskog prevoza predviđeno novim planom podrazumijeva da sva vozila javnog prevoza do 2017. godine ispunjavaju normu “evro 5″ o kvalitetu izduvnih gasova”, navodi se u planu.

Do 2018. godine takođe bi trebalo da bude implementiran projekat proglašenja park-šuma Starčevica i Trapisti. Ovaj posao trebalo bi da završe Gradska uprava i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, a u 2018. šume na Starčevici i Trapistima trebalo bi da predstavljaju park-šume sa svim elementima neophodnim za aktivnu i pasivnu rekreaciju.

Predstavnici ekoloških udruženja prilično su skeptični prema novom planu, pošto po njima to više liči na spisak lijepih želja nego na ostvariv projekat.

“Kod nas se na cijelom tom planu i inače radi samo da bude ispunjena forma, a da se kasnije niko ne drži tog istog plana. Dio sa planom proglašenja park-šume bio bi nešto pozitivno, jer za razliku od parka prirode, u ovom slučaju bila bi i ograničena svaka gradnja u tom području”, kaže Goran Pivašević iz “Rekreativne zone Banjaluka”.

LEAP, koji će se pred odbornicima naći na predstojećem skupštinskom zasjedanju, sadrži još niz projekata koji, pored ostalih, uključuju i gradnju kolektora, postrojenja za preradu otpadnih voda, zamjene energenata koje troši “Toplana”, kao i pojedinačna ložišta, subvencionisanje korišćenja alternative mineralnim đubrivima i bolju kontrolu upravljanja čvrstim otpadom.

Zdrava hrana i čist vazduh

Predlagači lokalnog ekološkog akcionog plana anketirali su i građane, postavljajući im različita pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, zdravlja zajednice i efikasnosti privrede. Nakon analize, za naredni šestogodišnji period predložili su sljedeće ciljeve – čistiji vazduh tokom zimskih mjeseci, zaštita i valorizacija predjela sa visokovrijednom biološkom raznolikošću, promocija prirodnih ljepota i vrijednosti i njihova turistička valorizacija, iskorišćavanje velikih površina obradivog nezagađenog zemljišta za proizvodnju zdrave hrane, te privlačenje stranih investicija i zajednička ulaganja u otvaranje proizvodnih pogona u regiji.

(Press)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender