29. 11. 2020.
Sindikat najavio proteste

Sindikat najavio proteste

Sindikat najavio proteste

Generalno vijeće i Predsjedništvo Saveza sindikata RS poziva socijalne partnere, Vladu i Uniju udruženja poslodavaca  da ne odbacuju stavove i zahtjeve Saveza sindikata koje se odnose na  radno zakonodavstvo , razgovore oko Opšteg kolektivnog ugovora i utvrđivanje iznosa najniže  plate, te da ih uvaže kao mišljenje jednog od socijalnih partnera i sjednu za pregovarački sto, kako bi se uključili u socijalni dijalog, zaključeno je u  nastavku treće vanredne sjednice Generalnog vijeća i predsjedništva Sindikata RS

U zaključcima se navodi da Generalno vijeće ne prihvata donošenje novog Zakona o radu kojim će se umanjiti prava radnika i odbija učestvovanje u radnoj grupi koja bi radila na usaglašavanju takve radne verzije Zakona o radu.

Generalno vijeće je odlučilo da se održi javni protest  zbog donošenja novog Zakona o radu koji je protiv volje radnika i kojim se smanjuju radnička prava. Sindikalci će, kako je navedeno, u skladu sa odlukom o protestima izraditi operativni plan aktivnosti za održavanje protesta.

U zaključcima je navedeno i da se svi granski sindikati obavezuju da u punom kapacitetu rade  na realizaciji odluke Generalnog vijeća i Predsejdnišrtva Saveta sindikata RS.

(ATV)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender