25. 11. 2020.
Nisu svi pametni na isti način: Otkrijte koju inteligenciju posjedujete

Nisu svi pametni na isti način: Otkrijte koju inteligenciju posjedujete

Nisu svi pametni na isti način: Otkrijte koju inteligenciju posjedujete

Inteligencija je sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama. To je najčešća definicija ove ljudske sposobnosti.

Sama riječ dolazi od latinske riječi inteligere što znači razumjeti ili shvatiti. U stvarnosti ne možemo jednostavno da odredimo osobu koja je inteligentnija od druge osobe. Uobičajeno je da se kao odraz nečije inteligencije spomene IQ broj koji može da definiše pojedinu osobu kao snalažljiviju od drugih u nekoj situaciji. Ali sam broj nije dovoljan da bi se uspelo u životu.

Postoji 9 vrsta inteligencije:

1. Lingvistička (jezička, verbalna) inteligencija

Lingvistička inteligencija podrazumeva naglašeni interes prema rečima i načinu na koji se reči koriste u čitanju, pisanju i govoru. Ona takođe uključuje uživanje u igrama s rečima, stranim jezicima, pričanju priča, kreativnom pisanju ili čitanju. Osobe kod kojih je razvijenija lingvistička inteligencija vole da čitaju knjige, stripove, novine, pišu pjesme i priče, uglavnom nemaju problema sa javnim nastupanjem, govorima.

2. Muzička inteligencija

Osobe koje imaju razvijenu muzičku inteligenciju, osim što vole i uživaju u muzici, bolje razumeju ritam, melodiju i zvučne motive, lako pamte melodije, osećaju razliku između različitih instrumenata koji sviraju u isto vreme. Takođe uživaju u aktivnostima kao što su pjevanje, sviranje nekog instrumenta, slušanje muzike i rado odlaze na koncerte.,

3. Logičko- matematička inteligencija

Ova inteligencija podrazumjeva lako poznavanje i primjenu brojeva i matematičkih pojmova, pronalaženje obrazaca i lakoću uočavanju odnosa, uzroka i posledica u nauci. Ova vrsta inteligencije dolazi do izražaja u: rješavanju problema i zagonetki, rješavanju matematičkih zadataka napamet, korišćenju kompjutera i učenju kompjuterskih programa i jezika, predstavljanju činjenica pomoću mapa, kao i u pronalaženju rešenja u detektivskim pričama. Ono što povezuje sve ove različite aktivnosti, a što je ključni element ove inteligencije, jeste logika koja se koristi kao sredstvo u rešavanju problema.

4. Prostorna ili spacijalna inteligencija

Ono što je svojstveno za ovu inteligenciju je da se u ovom slučaju radi o učenju i razmišljanju u slikama. Osobe koje imaju naglašenu ovu vrstu inteligencije bolje pamte lica nego imena, vole da crtanjem ili skiciranjem izražavaju svoje ideje, uživaju dok sastavljaju i rastavljaju stvari, primećuju stil odevanja, automobile ili druge stvari iz života, češće crtaju, uočavaju oblike u svijetu oko sebe, uživaju dok gledaju filmove. Neki ljudi tu inteligenciju iskazuju kroz aktivnosti kao što su likovna umetnost, fotografija, film ili dizajn, dok je drugi izražavaju kroz arhitekturu, modelarstvo, građevinarstvo ili pronalazaštvo.

5. Tjelesno- kinestetička inteligencija

Ova inteligencija je zastupljenija kod onih osoba koje izražavaju sebe i svoje sposobnosti koristeći svoje tijelo, što znači da oni misle i uče tijelom. Riječ je o osobama koje vole kretanje i fizičku aktivnost, lako i brzo uče fizičke vještine, uživaju da učestvuju u skečevima ili pozorišnim komadima, uspješni su sportisti, vješti su u primenjenoj umetnosti, pletenju i šivenju, gradnji modela, imaju dobru koordinaciju pokreta, elegantno plešu, izvode mađionačarske trikove i slično.

6. Interpersonalna inteligencija

Interpersonalna inteligencija izražava sposobnost osoba da lako upoznaju ljude i sklapaju prijateljstva, uživaju da posmatraju ljude i analiziraju njihov govor tela, uživaju u grupnim aktivnostima i živim razgovorima, dobro organizuju aktivnosti za sebe i druge, znaju da probuditi interes kod ostalih za neki zajednički posao, brinu o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, vode računa o tome kako se drugi osećaju, brinu o drugim ljudima i u pronalaženju načina kako da im pomognu jer upravo ova inteligencija omogućava da razumeju druge.

7. Intrapersonalna inteligencija

Ova vrsta inteligencije podrazumjeva tendenciju i sposobnost ljudi da su više okrenuti sami sebi, jer dobro poznaju sebe i imaju dobru ideju o tome ko su i šta mogu. Osobe kod kojih je ova inteligencija razvijenija svesniji su svojih osjećanja i mogu bolje da razumiju sebe nego što to drugi mogu. Sposobni su da zacrtaju sopstvene ciljeve, razmišljaju o svojim iskustvima i uče na njima, provode vrijeme duboko razmišljajući o onome šta je njima važno i razmišljajući o svojoj budućnosti. Preferiraju aktivnosti koje mogu da izvode sami.

8. Naturalistička inteligencija

Ova inteligencija je zastupljena kod osoba koje vole prirodu i okolinu u kojoj žive, primećuju prirodu gde god da su, imaju dobro pamćenje za detalje vezane za mesta na kojima su bili, vole životinje i biljke i lako ih prepoznaju, imaju sposobnost razumevanja različitih situacija i snalaženja u njima ili na različitim mestima, vode računa o svojoj prirodnoj okolini, uživaju da pešače ili kampuju u prirodi, pokazuju interes za jezera, rijeke, okeane, astronomiju i sve ono što se tiče prirode.

9. Duhovna inteligencija

Ova inteligencija uključuje osjetljivost i kapacitet osobe da se bavi dubokim pitanjima o ljudskoj egzistenciji, kao što je značenje života, ko smo mi, zašto umiremo i kako smo nastali.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender