13. 05. 2021.
CG: Parlament ratifikovao sporazume o državnoj granici s BiH i Kosovom

CG: Parlament ratifikovao sporazume o državnoj granici s BiH i Kosovom

CG: Parlament ratifikovao sporazume o državnoj granici s BiH i Kosovom

Poslanici Skupštine Crne Gore podržali su prijedloge zakona o državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, čime su ratifikovani sporazumi koji su potpisani u Beču, 26. avgusta.

Ugovor o granici s Bosnom i Hercegovinom jednoglasno je podržalo 54 prisutnih poslanika, dok je za Sporazum o državnoj granici sa Kosovom glasalo 47 poslanika, sedam je bilo protiv, dok je jedan poslanik bio suzdržan.

Navedeni sporazumi prethodno su dobili “zeleno svjetlo” na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike, kao i na Zakonodavnom odboru Skupštine Crne Gore.

Pregovori u vezi razgraničenja i utvrđivanja državne granice između Crne Gore i Kosova počeli su novembra 2012. godine, a završeni u junu ove godine. Na završnom sastanku Komisija za granicu Crne Gore i Kosovo, 8, 9. i 10. juna 2015. godine u Prištini, usaglašena su i parafirana sva granična dokumenta o razgraničenju i utvrđivanju granice između dviju država.

U Sporazumu o državnoj granici navodi se da će ovaj dokument doprinijeti punoj implementaciji zaključenih sporazuma o graničnim prelazima, sprovođenju utvrđenog režima pograničnog saobraćaja, prekograničnoj policijskoj saradnji i sprovođenju zajedničkih patrola u nadzoru državne granice i od posebnog značaja je za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala.

Pregovori u vezi razgraničenja, utvrđivanja granice i pripremama za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i BiH, počeli su oktobra 2008. godine, a završeni maja 2014. godine. Na završnom sastanku komisija za granicu Cme Gore i BiH, 26. i 27. maja prošle godine u Sarajevu, usaglašena su i parafirana sva granična dokumenta od komisija i stručnih grupa.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender