11. 05. 2021.
Drž'te se lopovi: Policija Republike Srpska dobila nova vozila

Drž'te se lopovi: Policija Republike Srpska dobila nova vozila

Šta donosi novi Zakon o policiji?

Jedna od primjedaba na zakon je ta što on nije u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU. Dok Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, tvrdi da se dijelovi zakona koji su neusklađeni odnose na prava garantovana u Evropi da građanin ne smije biti nadziran i sniman, u MUP-u Republike Srpske tvrde da je zakon u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU i propisima Savjeta Evrope, osim u oblasti zaštite ličnih podataka, koja je u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova, te pojašnjavaju da je taj dio u njihovoj nadležnosti.

Najviše rasprave vođeno je o članu 37, po kojem je moguće bez pismenog naloga nadležnog organa privesti na 24 sata osobu koja se nije odazvala pozivu na razgovor. Dok opozicija tvrdi da se ovim članom uvodi mogućnost hapšenja građana bez odobrenja suda, u vladajućoj koaliciji ističu da ovim članom nije utvrđeno ništa što već nije postojalo ranije.

Čavić kaže da je policija dobila novo ovlaštenje da prikuplja obavještenja.

“Ranije je bilo definisano jednim članom da osoba može biti pozvana u policijsku stanicu kada postoji zakonski osnov da da obavještenja. Odrednica ‘zakonski osnov’ je sada obrisana i to sad znači da i bez zakonskog osnova neko može biti pozvan na razgovor, a ako ne želi doći, da može biti i priveden”, kaže Čavić.

U MUP-u Republike Srpske tvrde da ni teoretski ne postoji mogućnost da bilo koji građanin bude priveden bez naloga suda.

“Naš zakon mora u svakom slučaju biti usklađen sa Zakonom o krivičnom postupku, koji predviđa tužilačku istragu i policija pomaže tužiocu da provede radnje u vezi sa predmetom koji vodi”, rekli su nam oni.

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, je prilikom obrazlaganja zakona na sjednici na kojoj je usvojen rekao da predsjednik Republike nije dobio nijedno ovlaštenje koje do sada nije imao.

“Ovo su prepisane odredbe koje su bile u zakonu iz 2012, 2003. i 1998. godine”, rekao je Lukač. Prema njegovim riječima, u ranijim zakonskim rješenjima postojale su i odredbe koje se odnose na policijska ovlaštenja, poput davanja upozorenja, izdavanja naređenja, legitimisanja, provjere i utvrđivanja identiteta lica i identifikacije predmeta, pozivanja lica i obavljanja razgovora, privođenja, sprovođenja i dovođenja lica ili privremenog ograničavanja slobode kretanja.

“Svi mogu provjeriti da su ova ovlaštenja bila u zakonima iz 2010. i 2014. godine. Sve što se pojavilo u izjavama pojedinih poslanika koji su htjeli da ovo predstave kao korak ka policijskoj državi, apsolutno nije tačno. Riječ je o manipulaciji”, rekao je Lukač.

Vukota Govedarica, šef Kluba SDS-a, tvrdi da zakon daje predsjedniku Republike ovlaštenja da direktno kontroliše rad policije.

Radi se o članu 155, kojim je definisano da kontrolu nad radom MUP-a ostvaruje i predsjednik Republike, pored Narodne skupštine, Odbora za bezbjednost Skupštine, sudova i Vlade Republike Srpske, te o članu 156, kojim MUP sprovodi smjernice predsjednika Republike iz oblasti bezbjednosti.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender