15. 05. 2021.
Šta donosi novi Zakon o porezu na nepokretnosti?

Šta donosi novi Zakon o porezu na nepokretnosti?

Šta donosi novi Zakon o porezu na nepokretnosti?

Od 1. januara na snazi je novi Zakon o porezu na nepokretnosti kojim je, između ostalog, smanjena stopa poreza za fizička i pravna lica, ali će biti promijenjen obračun vrijednosti nepokretnosti.
Skupštine lokalnih zajednica obavezne su da do kraja januara donesu odluke o novom načinu obračuna, s obzirom na to da sav prihod ide u lokalne budžete. Novina se odnosi i na promet nepokretnosti – vlasnici su dužni da notarima dostave uvjerenje iz Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze za nekretninu koja je predmet prometa.Novim zakonskim propisima obezbjeđuju se bolji mehanizmi naplate poreza na nepokretnosti koje su predmet prometa.

– Notari su dužni da im stranka – prodavac obezbijedi poresko uvjerenje iz kojeg se vidi da su dospjele obaveze na tu nepokretnost plaćene – kaže Duško Vulović, direktor Područnog centra Poreske uprave Republike Srpske.

S obzirom na visoke kazne zaprijećene u slučaju nepoštovanja ove procedure, ni prodavcima ni notarima nije u inetersu da je zanemare – za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovorno lice u pravnom licu do 4.000 maraka.

– Kazna za fizička lica je nešto manja, a za notara je od tri do devet hiljada maraka, ukoliko dozvoli promet nepokretnosti a da nije pribavljeno poresko uvjerenje – kaže notar Dušan Marjanović.

I stopa poreza je smanjena i fiksna je – za fizička lica iznosi 0,20 a za pravna ako se bave proizvodnjom 0,10. Međutim, lokalne zajednice imaju drugu mogućnost – da povećaju prihod po ovom osnovu.

– Do 31. januara skupštine mogu da utvrde vrijednost (obuhvat ) nepokretnosti i time se izbalansira vrijednost koja treba da se naplati – pojašnjava Mijo Sofrenić, načelnik Odjeljenja za finansije uprave grada Bijeljina.

S obzirom na intenzitet stambene izgradnje gdje sigurno postoji i znatan broj stanova koji nisu prodati, pitali smo se da li se i za njih plaća porez.

– Status stanova koji su uknjiženi je takav da se na njih ne plaća porez, oni se vode kao trgovačka roba tako da se na njih ne plaća porez na nepokretnost – kaže Slobodan Јovanović, direktor kompanije “Intergaja” iz Bijeljine.

U sivoj zoni ostaju neuknjiženi stanovi i lokali za čije valsnike i korisnike, ako se sami ne prijave, niko i ne zna. Ni poreska uprava ne zna za vašu nekretninu ako je niste prijavili – nema baze podataka da to provjere, osim direktnih kontorla na terenu, a to bi trebalo da uradi lokalna zajednica koja taj porez prihoduje.

– Poreska uprava na kraju krajeva treba da zaštiti one savjesne poreske obveznike – one koji plaćaju u odnosu na one koji niti prijavljuju, niti plaćaju. Mislim da ljudi to od nas i očekuju – kaže Vulović.

Porez na nepokretnosti se do sada mogao plaćati u dva dijela, zaključno sa 31. decembrom. Novim zakonom, taj rok je 30. septembar, kako bi se uplatile tekuće fiskalne obaveze do kraja kalendarske godine. U 2015. godini, Grad Bijeljina naplatio je oko dva miliona i 733 hiljade maraka po osnovu poreza na nepokretnosti.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender