14. 05. 2021.
Evropski sud zabranjuje krštavanje djece?!

Evropski sud zabranjuje krštavanje djece?!

Evropski sud zabranjuje krštavanje djece?!

Evropski Sud će od marta 2016. zabraniti krštenje djece i tretiraće to kao zločin, piše portal Il Giomale.it.

Po mišljenju Suda, sveta tajna krštenja nije kompatibilna sa interesima djeteta, u skladu sa čl.3 Konvencije o pravima djeteta koja je ratifikovana 25 maja 1992. godine, prenosi ovaj portal.

Krštenje je čin koji treba da je svjesno izabran i ne može biti nametnut od strane vjerske organizacije. Krštenje krši član 16 Evropske konvencije u vezi sa članom 22. odojčadi, koja još uvijek nisu u stanju razumijevanja i volje i u poziciji da svjesno prihvate vjeru, piše italijanski portal.

Evropski sud je odbacio, kao neistinitu, tvrdnju da je krštenje novorođene djece bez dozvole oba roditelja “kršenje njihove slobode”, iako je to jasno navedeno u članu 3.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender