12. 05. 2021.
Savjeti za roditelje: Evo kako da lako naviknete dijete na školske obaveze

Savjeti za roditelje: Evo kako da lako naviknete dijete na školske obaveze

Odobreno 900.000 KM za “FOND TREĆE I ČETVRTO DIJETE”

Vlada Republike Srpske odobrila je plasman 900.000 KM, predviđenih ovogodišnjim budžetom, za realizaciju projekta “Fond treće i četvrto dijete”.U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj, bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada od 450 KM za svako četvrto i 600 KM za svako treće rođeno dijete, počevši od 1. januara 2016. godine.

Sredstava će biti plasirana putem Javnog fonda za dječiju zaštitu, koji dostavlja Ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtjev za doznaku sredstava sa spiskom porodilja, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Taj postupak regulisan je Uputstvom o načinu i postupku isplate novčane naknade majci za novorođeno treće i četvrto dijete po odluci o odobrenju plasmana sredstava.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Javni fond za dječiju zaštitu i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske donijela je Prijedlog Vlade za program rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog plana i Program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2016. godinu.

Usvojen je i Program rada Poljoprivrednog instituta Republike Srpske za 2016. godinu sa finansijskim planom, te Plan poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za ovu godinu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender