18. 05. 2021.
Građani Srpske nemaju naviku da traže savjete o pravilnoj ishrani

Građani Srpske nemaju naviku da traže savjete o pravilnoj ishrani

Građani Srpske nemaju naviku da traže savjete o pravilnoj ishrani

Stanovništvo Republike Srpske nema naviku da traži stručne savjete za pravilnu ishranu prije nego što se pojave zdravstveni problemi, iako su istraživanja pokazala da su preventivni pregledi veoma bitni.

Specijalista higijene i zdravstvene ekologije LJiljana Stanivuk rekla je Srni da je tokom 2015. godine u Savjetovalištu za pravilnu ishranu Instituta za javno zdravstvo u Banjaluci pregledano 740 pacijenta, kojima je pruženo 8.880 usluga.

Prema njenim riječima, iz godine u godinu broj pacijenata se povećava, a najviše njih u Savjetovalište dolazi iz zdravstvenih razloga, dok je najmanje onih koji se javljaju zbog estetskih ili preventivnih razloga.

“U Savjetovalištu pružamo usluge i osobama sa normalnim stepenom uhranjenosti, koje imaju bolesti kod kojih je dijetoterapija osnovni ili pomoćni vid liječenja”, navela je Stanivuk, koja je i subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih u Institutu za javno zdravstvo.

Ona je naglasila da se u Savjetovalište uglavnom javljaju osobe koje imaju bubrežna, kardiovaskularna, reumatska, endokrina oboljenja ili bolesti u vezi sa probavnim organima, karcinomima, kožnim bolestima, a često dolaze i oboljeli od dijabetesa tip dva.

“Povremeno nam se obraćaju pacijenti nakon hirurških intervencija, posebno kod operacija na probavnim organima, zatim osobe sa poremećajima ishrane kao što su anoreksija, bulimija i slično. U Savjetovalište za pravilnu ishranu dolaze i trudnice, dojilje, djeca raznih uzrasta”, istakla je Stanivuk.

U Savjetovalištu analiziraju dostavljenu medicinsku dokumentaciju, laboratorijske nalaze, te se vrše mjerenja visine i mase, sadržaja ukupne i visceralne masti, zatim sadržaja mišića, vode i koštane mase u tijelu, te obim struka, obim nadlaktice, a zatim i mjerenje krvnog pritiska i frekvencija srca.

“Na osnovu matematičkog proračuna određujemo indeks tjelesne mase /ITM/ koji nam služi za kategorizaciju uhranjenosti pacijenta. Na osnovu ITM, kao i vrijednosti procenta ukupne tjelesne masti i obima struka, procjenjujemo sadržaj masnog tkiva u organizmu, sa posebnim osvrtom na koncentraciju masti na stomaku – abdominalnu gojaznost”, rekla je Stanivuk.

Ona je naglasila da su svi navedeni parametri značajni pri konačnoj procjeni kategorije uhranjenosti pacijenta i zajedno sa drugim potrebnim parametrima, omogućavaju da se procijene nutritivne potrebe u skladu sa polom i starosnom dobu, nakon čega se daje preporuka za pravilnu ishranu.

Stanivuk ističe da je Savjetovalište za pravilnu ishranu u posljednjih mjesec dana opremljeno i savremenim aparatom za mjerenje i analizu sastava tijela, odnosno aparatom koji omogućava da se sa preciznošću prati sadržaj masti, mišića, vode, koštane mase, te da se omogući utvrđivanje metaboličke starosti organizma.

“Mjerenja nam omogućavaju da pratimo efekat dijetoterapije. Aparat je namijenjen svim osobama, osim trudnica i licima kojima je ugrađen pejsmejker. Posebno je značajan kod analize tjelesnog sastava sportista”, rekla je Stanivuk.

Prema njenim riječima, Savjetovalište za pravilnu ishranu namijenjeno je svim osobama koje žele da se informišu o pravilnoj ishrani, bilo da je riječ o zdravstvenim razlozima ili o preventivnim aktivnostima.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender