15. 05. 2021.
Danas dan žalosti u BiH

Danas dan žalosti u BiH

BiH bi mogla uskoro dobiti tekst himne

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH sutra će biti razmatrana poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića za formiranje komisije za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je još 2001. godine usvojila Zakon o državnoj himni BiH kojim je BiH dobila melodiju, ali ne i tekst himne što BiH svrstava u red malobrojnih zemalja koje nemaju tekst državne himne.

Kako je Mehmedović naveo u svojoj poslaničkoj inicijativi, u Komisiji za izbor teksta himne BiH trebaju biti imenovani poslanici i delegati oba doma Parlamenta BiH, te kulturni i javni radnici.

“Nakon neuspjelih pokušaja smatram da je došlo vrijeme da narodi Bosne i Hercegovine kroz aktivnost nadležnih organa u što skorijem periodu dobiju potpun oblik državne himne”, nabvodi Mehmedović.

Zadatak Komisije za izbor teksta himne BiH je da provede konkurs za izbor teksta himne i izabere tekst na osnovu kojeg će Savjet ministara BiH utvrditi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj himni BiH i dostaviti ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Svi dosadašnji pokušaji vlasti u BiH da BiH dobije tekst himne na melodiju su propali. Najbliže tome su bili u februaru 2009. godine. Tada je Komisija za izbor teksta himne BiH odabrala stihove Dušana Šestića i Benjamina Isovića.

No, pomenuti tekst nije prošao i pao je u Domu naroda Parlamentarne skupštine.

(N1)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender