12. 05. 2021.
Banjalučanin među uhapšenim dilerima u Zagrebu

Banjalučanin među uhapšenim dilerima u Zagrebu

11 godina zatvora za zločina nad Srbima u Kotor Varošu

Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Fikreta Planinčića na 11 godina zatvora za učešće u napadu na selo Serdari, u opštini Kotor Varoš, u septembru 1992. godine kada je ubijeno 16 srpskih civila, dok su Sead Menzil i Mirsad Vatrač oslobođeni optužbe.

Apelaciono vijeće utvrdilo je na osnovu izjava svjedoka i dokaza da je Planinčić tokom napada na selo Serdari 17. septembra 1992. godine svjesno i sa namjerom učestvovao u ubistvu srpskih civila, među kojima je bilo žena i djece.

“Vijeće je van razumne sumnje utvrdilo da je optuženi Planinčić, sa drugim pripadnicima Teritorijalne odbrane Kotor Varoša, došao pred kuću Jelenka Serdara u koju je ubacio eksplozivnu napravu. Nakon toga, ušli su i ubili devet civila, a dvoje teško ranili od kojih je jedno bila trudnica”, rekao je predsjedavajući Vijeća Dragomir Vukoje.

Vukoje je naglasio da su tvrdnju odbrane da Planinčić nije bio u selu Serdari u kritično vrijeme, opovrgli iskazi svjedoka.

Kao ključnog svjedoka naveo je Radmilu Serdar koja je tokom davanja iskaza rekla da se napad desio u njenoj kući kada je ubijeno najviše civila.

Vukoje je rekao da je Serdareva, koja je preživjela jer se pretvarala da je mrtva, vjerodostojno i detaljno opisala nasilni upad u kuću, te prepoznala Planinčićev karakterističan glas jer ga je poznavala od ranije.

On je podsjetio i na iskaz svjedoka Nedeljka Sakana koji je naveo da mu je ranjena Radmila Serdar kada ju je sreo rekla da su to učinile komšije.

“Apelaciono vijeće je našlo da je selo, u kojem su uglavnom živjeli stariji ljudi, žene i djeca koji su bili najveće žrtve, bilo van zone ratnih dejstava. Vijeće naglašava da većina vojno sposobnih muškaraca uopšte nisu bili učesnici u borbi, a da se dvojici koji su u momentu napada bili na dopustu, ne oduzima status civila”, rekao je Vukoje u obrazloženju presude.

On je naglasio da optuženi Planinčić nije morao fizički počiniti ubistva da bi snosio krivicu, te da je dovoljno to što je bio prisutan i nije ništa učinio da zaštiti civile, odnosno što je dijelio namjeru ostalih učesnika.

Prilikom određivanja kazne Planinčiću, Vijeće je kao otežavajuću okolnost uzelo način ubistva devet civila, među kojima je dvoje djece, te ranjavanje dvije osobe od kojih je jedna bila u petom mjesecu trudnoće.

Kao olakšavajuće okolnosti navedene su slabo zdravstveno i imovinsko stanje, te iskazano kajanje Planinčića za počinjeno djelo.

Na ovu presudu Planinčić nema pravo žalbe.

Sva trojica optuženih oslobođena su optužbi da su ubili sedam civila u kući Danke Serdar i za uništavanje imovine, jer je, kako je obrazloženo, ostalo nejasno šta su oni konkretno počinili.

“Sud ne tvrdi da su optuženi nevini, ali Tužilaštvo nije dokazalo njihovu krivicu. Ostalo je nejasno koje su konkretne radnje izvršili, to nije potkrijepljeno dokazima, pa se optuženi oslobađaju ove optužbe”, rekao je Vukoje.

Planinčiću su produžene mjere zabrane, a drugoj dvojici su ukinute.

Planinčiću će u kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, od maja 2011. do oktobra 2012. godine.

Prvostepenom presudom od 13. januara 2014. godine Planinčić i Menzil su proglašeni krivim i osuđeni na po 11,5 godina zatvora, a Vatrač na 10,5.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender