14. 05. 2021.
SM BiH: Trenutni sistem naplate RTV takse produžen do 30. juna

SM BiH: Trenutni sistem naplate RTV takse produžen do 30. juna

SM BiH: Trenutni sistem naplate RTV takse produžen do 30. juna

Savjet ministara BiH usvojio je danas izmjene Zakona o Јavnom RTV servisu, prema kojima je rok korištenja trenutnog sistema naplate RTV takse produžen do 30. juna.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je Ministarstvo komunikacija i transporta zaduženo da hitno pripremi novi zakon kojim bi bilo omogućeno održivo finansiranje javnih RTV sistema.Savjet ministara BiH razmotrio je informaciju Direkcije za evropske integracije o programiranju IPA sredstava, te o potrebnim pripremama za učešće BiH na samitu u Parizu u okviru Berlinskog procesa i kandidovanju projekata u okviru Agende za povezivanje.

Zaključeno je da Ministarstvo komunikacija i transporta uspostavi radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za promet za BiH, koja bi trebalo da bude pripremljena do jula kako bi bila obezbijeđena dalja finansijska podrška otvorenim Јavnim pozivom za sufinansiranje investicionih projekata kroz program 2016 i otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde za tehničku asistenciju Investicionog fonda za Zapadni Balkan.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nastaviće dalji rad na finalizaciji pripremljenih prijedloga paketa strateških dokumenata za okolinu kroz već uspostavljene radne grupe koje su ih i pripremale radi njihovog usvajanja na određenim nivoima vlasti u BiH, a imajući u vidu otvorena dva javna poziva za infrastrukturne projekte.

Resorno ministarstvo uspostaviće radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za energiju za BiH i što hitnije početi rad na pripremi teksta strategije.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, najkasnije do kraja februara, dostaviće Savjetu ministara na usvajanje prijedlog akcionog plana za obnovljive izvore energije na nivou BiH, čime se direktno omogućava podnošenje aplikacije BiH u ovoj oblasti kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde Investicionog fonda za Zapadni Balkan.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrđen je Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, a usvojen je i Izvještaj o vođenju pregovora radi usaglašavanja ovog sporazuma.

Zaključivanjem sporazuma unapređuje se drumski prevoz putnika i tereta, koji se obavlja kao javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe između dvije zemlje, te u tranzitu preko njihove teritorije, čime se intenzivira razvoj trgovinskih i ekonomskih odnosa BiH i Srbije.

Savjet ministara BiH odredio je ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragana Mektića da potpiše donaciju Kine BiH u opremi za skeniranje koja je namijenjena aerodromima i carinskim terminalima, u iznosu od 4.500.000 evra.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender