13. 05. 2021.
Banjaluka: Gradska uprava nudi posao za deset službenika

Banjaluka: Gradska uprava nudi posao za deset službenika

Grad Banja Luka: Mi smo jedini grad u BiH koji je smanjio cijene karata

Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje zbunjuju korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza, Gradska uprava Banja Luka ovim putem želi da obavijesti javnost o sljedećem:

Grad Banja Luka je jedina lokalna zajednica u BiH u kojoj su snižene cijene karata u javnom gradskom i prigradskom prevozu. O pregovorima i dogovoru sa prevoznicima javnost je pravovremeno upoznata.

Dakle, cijene pojedinačnih karata su snižene na svim gradskim i prigradskim linijama, odnosno na svih 22 gradske i 34 prigradske linije.

Navedene linije su u nadležnosti Grada i Gradska uprava određuje polaske, trasu i daje saglasnost na cijene karata, odnosno upravlja ovim linijama.

Međutim, Grad ne utiče i ne određuje pravila na republičkim linijama, među kojima su i linije: Banja Luka – Trn, Banja Luka – Laktaši, Banja Luka – Slatina, Banja Luka – Veliko Blaško, Banja Luka – Jablan, Banja Luka – Omarska, Banja Luka – Lamovita i druge.

Iako je riječ o vezama sa susjednim opštinama i linijama koje prolaze kroz Banju Luku, one nisu registrovane u Gradskoj upravi i nisu prigradske linije, kako se to pogrešno tumači, i Gradska uprava nema nadležnost da određuje polaske, trase, cijenu, i dr. Na primjer, Gradska uprava ne može da kaže prevozniku u koliko će časova autobus na liniji Banja Luka – Trn da krene iz Trna, i po kojoj cijeni će da prevozi putnike iz Laktaša ili iz nekih drugih lokalnih zajednica.  Isto tako, ne može putnik da uđe u Lazarevu u autobus “Autoprevoza” koji vozi za Budvu i kaže da mu je vozač naplatio određenu cijenu do Zalužana, a koja nije ista kao na gradskoj liniji.

S druge strane, kako bi korisnici javnog prevoza bili upoznati s tim koje linije su u nadležnosti Grada, koje su trase linija, koji su polasci i slično, Grad je:

-prošle godine dva puta (april i oktobar) odštampao po 20.000 primjeraka brošura redova vožnje koje su građanima besplatno dijeljene prilikom kupovina mjesečnih karata i navedene brošure se i danas mogu preuzeti ispred Prijemne kancelarije u zgradi Gradske uprave;

-izradio aplikacija BL BUS i građani na svom telefonu imaju uvid u sve linije i polaske;
-na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka su postavljeni svi redovi vožnje i spisak gradskih i prigradskih linija.

Ovom prilikom, pozivamo sve korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza da u slučaju naplaćene cijene karte prema starom cjenovniku, prijave slučaj u Odjeljenje za isnpekcijske poslove ili Odsjek za saobraćaj, telefonskim,te putem elektronske pošte ili lično, jer se radi o ozbiljnom prekršaju kojim se stvaraju uslovi za raskidanje ugovora i povlačenje bankarskih garancija koje su prevoznici dostavili.

Ujedno, Gradska uprava demantuje bilo kakve insinuacije i netačne medijske izvještaje u kojima se navodi kako na teritoriji Banje Luke nije došlo u cijelosti do sniženja cijena karata u javnom gradskom i prigradskom prevozu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender