14. 05. 2021.

Golićeva: Riješiti problem parcela na Rakovačkim barama

– Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić održala je danas radni sastanak sa pripadnicima nekadašnje Vojske i Ministarstva odbrane Srpske i nadležnih institucija kako bi bio riješen problem u vezi sa građevinskim parcelama na “Rakovačkim barama” u Banjaluci, star 12 godina.

Golićeva je rekla da su na sastanku dogovorene mjere i nosioci aktivnosti kako bi se određeni pravni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji otklonili i na taj način stvorili uslovi da se jasno razgraniče vlasnički odnosi između učesnika u građenju na ovoj lokaciji, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Riječ o projektu koji je započeo još 2003. i 2004. godine, kada je tadašnje Ministarstvo odbrane dodijelilo građevinske parcele fizičkim licima koja su bila zaposlena u nekadašnjoj Vojsci i Ministarstvu odbrane Srpske.

“Pripadnici Vojske Republike Srpske i nekadašnjeg Ministarstva odbrane, među kojima je izvjestan broj porodica poginulih i nestalih, boraca i RVI i izbjeglog i raseljenog stanovništva, zbog kompleksnosti projekta, ali i nemara tadašnjih struktura vlasti koje nisu na jasan način definisale pitanje vlasništva nad zemljištem i objektima, došli su u situaciju da ne mogu završiti svoje objekte”, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se pojašnjava da im sadašnji status – sa imovinsko-pravnim odnosima koji nisu do kraja definisani, a jednim dijelom i zbog nedostatka materijalnih sredstava – ne omogućava da u potpunosti raspolažu svojim nepokretnostima i da koriste sve raspoložive mogućnosti za finansiranje nastavka izgradnje.

Sastanku sa Golićevom, koji je održan na inicijativu pripadnika prijašnje Vojske Republike Srpske i nekadašnjeg Ministarstva odbrane Srpske kojima su, s ciljem rješavanja stambenog pitanja, dodijeljene građevinske parcele za individualnu stambenu izgradnju na lokalitetu “Rakovačke bare” u Banjaluci, prisustvovali su i predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke direkcije za obnovu i izgradnju i Pravobranilaštva Republike Srpske.

Pripadnici nekadašnje Vojske i Ministarstva odbrane Srpske zahvalili su Golićevoj što je odmah reagovala na njihovu inicijativu i izrazili zadovoljstvo što se konačno nazire rješenje njihovog problema, te što će napokon dobiti mogućnost da u potpunosti riješe svoj egzistencijalni problem.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender