15. 05. 2021.

Na konkurs za rektora prijavilo se pet kandidata

Na konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjaluci prijavilo se pet redovnih profesora ovog univerziteta, prijave su blagovremene i potpune i upućuju se Senatu na dalje postupanje, rečeno je Srni na Univerzitetu.

Prijave su predali profesori Vaso Bojanić, Rajko Gnjato, Novak Kondić, Milan Mataruga i Vitomir Popović.

Senat Univerziteta u Banjaluci raspisao je 28. januara konkurs za izbor rektora Univerziteta, a rok za podnošenje prijava bio je deset dana od objavljivanja konkursa.

Rektor se bira na period od četiri godine, a osim opštih uslova koje kandidati moraju ispuniti, kandidati moraju biti u zvanju redovnog profesora, te zaposleni u punom radnom vremenu na Univerzitetu u Banjaluci, izuzev redovnog profesora iz kliničkih grana medicine i stomatologije koji imaju zaključene ugovore o radu sa Univerzitetom i sa zdravstvenom ustanovom koja je nastavna baza Univerziteta.

Senat Univerziteta u Banjaluci imenovao je i Komisiju za provođenje postupka izbora, u kojoj su profesor Ekonomskog fakulteta Gordana Čenić-Jotanović, generalni sekretar Univerziteta Đorđe Markez i student Neđo Malešević.

Aktuelnom rektoru Univerziteta u Banjaluci Stanku Staniću mandat ističe u maju ove godine, a s obzirom da je ovu fukciju obavljao u dva mandata, više se ne može kandidovati na tu funkciju.

Prema Statutu Univerziteta, za rektora će biti izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu od ukupnog broja članova Senata koji se izjašnjavaju tajnim glasanjem.

Rektor se bira na period od četiri godine sa mogućnošću jednog reizbora.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender