13. 05. 2021.
NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

NSRS nastavlja raspravu o Prijedlogu ekonomske politike

Usvojen Zakon o suzbijanju korupcije

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost posebnih organizacionih jedinica tužilaštva, suda i drugih organa u Republici Srpskoj.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaće sa radom Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, odnosno Specijalno tužilaštvo osnovano pri Okružnom tužilaštvu Banjaluka.

Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, kojim je predviđen efikasniji i jeftiniji postupak likvidacije poslovnih subjekata po službenoj dužnosti koji nisu uskladili pravnu formu sa zakonom o privrednim društvima.

U danu za glasanje usvojen je Nacrt zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, a ova materija do sada je bila uređena Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske.

Usvojene su, po hitnom postupku, izmjene Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, koje se odnose na odredbe kojima je utvrđena visina naknade za korišćenje tih resursa.

Skupština je usvojila Zakona o stečaju i izmjene Zakona o budžetskom sistemu po hitnom postupku.

Poslanici su usvojili i Zakon o prevozu opasnih, izmjene i dopune Zakona o republičkoj upravi, te Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, koji će biti upućen u javnu raspravu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović okončao je skupštinsko zasjedanje.

Ova sjednica biće nastavljena u utorak, 16. februara, u 10.00 časova

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender