14. 05. 2021.
Elektronske cigarete izazivaju teške bolesti!?

Elektronske cigarete izazivaju teške bolesti!?

Elektronske cigare štete trudnicama isto kao i obične

Konzumiranje elektronskih cigareta u trudnoći za nerođene bebe može da predstavlja jednaku opasnost kao i običan duvan, iako veliki broj trudnica elektronske cigarete koristi kao “zdraviju” zamjenu u odnosu na duvan.

Iako je trudnicama preporučeno da konzumiranje cigareta u potpunosti izbace, mnogi smatraju da su elektronske cigarete “zdravija” zamjena za klasične cigarete i duvan.

Međutim, ustanovljeno je da hemikalije prisutne u pari koju proizvode elektronske cigarete, mogu biti izuzetno opasne u trudnoći i odraziti se na zdravlje beba.

Profesor Džudit Zelikof sa Univerziteta Njujork smatra da elektronske cigarete nisu nužno manje opasne od klasičnih. Taj zaključak je iznesen nakon laboratorijske analize na miševima, gdje su ustanovljeni zastoji u razvoju mozga kod miševa, u odnosu na one koji nijesu bili izloženi hemikalijama iz pare elektronskih cigareta.

Efekti su bili još izraženiji kada se izdvojio nikotin iz pare, što znači da dodatne hemikalije koje se nalaze u pari elektronske cigarete mogu znatno ugroziti razvoj fetusa.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender