11. 05. 2021.
Radomir Božić razriješen dužnosti viceguvernera Centralne banke BiH

Radomir Božić razriješen dužnosti viceguvernera Centralne banke BiH

Radomir Božić razriješen dužnosti viceguvernera Centralne banke BiH

Upravni odbor Centralne banke BiH danas je, na inicijativu dva člana, razriješio Radomira Božića dužnosti viceguvernera banke.

Upravni odbor Centralne banke BiH održao je danas u Sarajevu sjednicu na kojoj su razmatrani materijali i zaključci Revizorskog komiteta Centralne banke za 2015. godinu i informacije sa Investicionog komiteta Centralne banke BiH.

Ocijenjeno je da je preduzeto niz koraka na unapređenju poslovanja i da je pristupljeno izradi dokumenata i akata, među kojima i Pravilnika banke kako bi ih uskladila sa Strateškim planom i ciljevima i sa važećim zakonskim normama.

Upravni odbor Centralne banke BiH razmatrao je i informaciju o ispunjenosti obavezne rezerve o čemu će guverner Centralne banke Senad Softić razgovarati sa članovima Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH, saopšteno je iz Centralne banke.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender