15. 05. 2021.
Na usvojenje čeka 100 parova

Na usvojenje čeka 100 parova

Na usvojenje čeka 100 parova

Na listi čekanja u Centru za socijalni rad Banjaluka nalazi se oko 100 zahtjeva potencijalnih usvojitelja, a u toku prošle godine usvojeno je petoro djece.

Pravnik u Centru za socijalni rad Jadranka Štrkić je rekla da je u gradu trenutno registrovano 104 djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, od kojih je njih 17 podobno za usvojenje.

– To su djeca čiji su roditelji umrli, dali saglasnost za usvojenje i čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo i radna sposobnost. Riječ je o djeci sa smetnjama u razvoju i djeci starijeg uzrasta koja su zbrinuta u srodničkim porodicama, a za njih potencijalni usvojitelji nisu zainteresovani – objasnila je Štrkićeva.

U toku prošle godine, prema njenim riječima, dvoje djece je potpuno, a troje nepotpuno usvojeno. Potpunim usvojenjem zasnivaju se odnosi srodstva kao da je riječ o krvnom srodstvu, odnosno to je trajni odnos i potpuno usvojenje se ne može raskinuti.

– Potpuno se može usvojiti samo dijete uzrasta do pet godina koje nema žive roditelje ili su mu roditelji nepoznati, roditelji koji su dijete napustili, a više od godine ne zna im se mjesto boravka, te roditelji koji su pristali da njihovo dijete bude potpuno usvojeno – dodala je Štrkićeva.

Naglasila je da je punovažno samo usvojenje tuđeg djeteta, te da je zasnivanje nepotpunog usvojenja dozvoljeno između ostalih srodnika, na primjer, tetka može usvojiti bratića.
Kazala je da nepotpuno usvojenje može biti raskinuto kada se utvrdi da to zahtijevaju interesi usvojenika, kao i na osnovu prijedloga usvojioca ili usvojenika, ali i na osnovu njihovog sporazumnog prijedloga.

Marija Đuran iz Kuljana odlučila je prije tri godine da obezbijedi dom tada devetogodišnjoj Dragani. S obzirom na to da nisu postojali uslovi za usvojenje, Đuranovi su se odlučili za hraniteljstvo.

– Imamo tri sina, a želja nam je bila da imamo i djevojčicu. Spletom okolnosti u Domu “Rada Vranješević” sam upoznala Draganu i odlučila da joj budem hranitelj. Tako sam ispunila svoju želju da imam kćerku, i njenu želju da ima porodicu – kazala je Đuranova.

Dodala je da je cijela procedura trajala oko tri mjeseca.

– Iako živi sa nama, Dragana ima kontakte sa biološkom majkom dva do tri puta godišnje – kazala je Marija.

Statistika

Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” od 2010. godine radi usvojenja napustilo je 21 dijete. U ovoj ustanovi trenutno je smješteno 81 dijete.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender