13. 05. 2021.
Vlada Srpske dobila parking za bicikle

Vlada Srpske dobila parking za bicikle

Vlada Srpske dobila parking za bicikle

Danas su počeli da se koriste parkinzi za bicikle sa nadstrešnicom koji su postavljeni ispred zgrade Vlade RS.

Izgradnja parkinga za bicikle sa nadstrešnjicom je finansirala Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, a na inicijativu koju su pokrenuli predstavnici Centra za životnu sredinu. Postavljanje nadkrivenih parkinga za bicikle ima za cilj popularizaciju korištenja bicikla kao prevoznog sredstva za uposlene u ministarstvima Vlade RS, te sa zve posjetioce.

„Centar za životnu sredinu već dugi niz godina radi na promociji održivih vidova transporta, kako u Banjaluci, tako i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Inicijativa koju smo pokrenuli prema Službi za zajedničke poslove u Vladi RS prihvaćena je u duhu razumijevanja potrebe i dobre saradnje, tj. onako kako je to i za očekivati. Ovo je jedan dobar primjer koji bi trebale da prate sve institucije u RS i BiH. Od samog slanja inicijative, preko analize najboljeg tehničkog rješenja, izvođača i samog nadgledanja izvođenja radova, sve ove aktivnosti su protekle bez ikakvih problema“- istakao je Tihomir Dakić, koordinator programa Transport u Centru za životnu sredinu.

Ovo je već druga inicijativa koja je prihvaćena od strane Centra za životnu sredinu i ovi parkinzi za bicikle u Banjaluci postaju već prepoznatljivi. Pored novih, Centar za životnu sredinu je inicirao i prikupio sredstva za postavljanje četiri ovakva parkinga za bicikle na Univerzitetu u Banjaluci koje studenti redovno koriste.

„Da bi građani mijenjali svoje navike, pored promovisanja ovog vida transporta, potrebno je i obezbjediti osnovnu infrastrukturu. Trenutno u Banjaluci vlada popriličan saobraćajni haos, a on je posljedica nepostojanja strategije razvoja saobraćaja niti bilo kakve vizije. Banjaluka koja je nekada bila poznata po biciklu guši se u kolonama automobila svakog dana. Sa ekonomske strane to su veliki gubici za razvoj ovog grada, zatim je tu i zdravlje građana i povećana neproduktivnost radno sposobnog stanovništva. Ovom prilikom pozivam sve ministre u Vladi RS da budu primjer pametnog putovanja na posao, te svim uposlenim u ministarstvima Vlade RS, da počnu koristiti bicikle kada idu na posao i tako uštede svoje troškove, brinu o svom zdravlju ali ono što je za sve nas građane jako bitno, poboljšaju svoju produktivnost“ – dodao je Dakić.

Parkinzi za bicikle sa nadstrešnjicom su koncept koji su razradili predstavnici Centra za životnu sredinu i kolege asistenti sa Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci. Cijena izrađenih parkinga i njihovo postavljanje je iznosila 5960,00 KM.

(CZZS.ORG)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender