15. 05. 2021.
Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Danas u 12:30 časova ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović prisustvovaće radionici za učenike devetog razreda o temi “Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi”. /Osnovna škola “Milan Rakić” Karanovac/ 56 mins

Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja obilježava se zadnje srijede u mjesecu februaru sa ciljem da se ukaže na prisutnost problema vršnjačkog nasilja i njegove posljedice na razvoj i odrastanje djeteta i potrebu da se sistemskim mjerama osigura pravo djeteta na zaštitu od svakog oblika nasilja.

Zaštita djece od različitih oblika nasilja istovremeno se mora odvijati u dva pravca. Jedan mora biti u funkciji prevencije, a to znači da edukacija djece od njihovog najranijeg uzrasta, mora biti sistemska i kontinuirana, ali istovremeno i edukacija odraslih o izazovima sa kojima se djeca susreću, o načinima prepoznavanja problema, traženju pomoći i rješenja.

Drugi pravac zahtijeva adekvatnu reakciju u cilju zaštite djeteta koje trpi nasilje, ali i odgovarajuće podrške djetetu koje se nasilno ponaša.

Ono što je posebno važno za školsku sredinu je da:

– svaki učenik pod istim uslovima ima pravo na obrazovanje u sredini bez nasilja i bilo kojeg oblika degradiranja njegove ličnosti,

– škola mora jasno definisati pravila školske discipline i to zajednički -učenici, nastavnici, roditelji i da tako definisana pravila pod istim uslovima važe za sve,

– roditelji i nastavnici imaju odgovornost za stalni nadzor i blagovremenu reakciju u svim slučajevima nasilja među djecom, ali i djeca imaju odgovornost za poštovanje prava drugih i drugačijih.

Osnovni problem je, iskustva su u radu Ombudsmana za djecu, da se takvo ponašanje kod djece ne prepoznaje na vrijeme. Najčešće obrazloženje je da su to djeca uvijek radila, da je to sastavni dio dječijeg odrastanja i sl.  A ako se takvo ponašanje i prepozna, uvijek se očekuje da to neko drugi riješi, da se problem sam riješi ili da vremenom takvo ponašanje prestane.

Reakcije koje uslijede najčešće se odnose na posljedice nasilnog ponašanja, a ne na uzroke koji su do toga doveli, tako da, na žalost, uzroci nasilnog ponašanja kod djece i poslije izrečene mjere ostaju i dalje problem i najčešće samo njihov. Samo izricanje vaspitno – disciplinske mjere bez adekvatne psihološke, pedagoške ili druge stručne pomoći i podrške djetetu, ne rješava problem nasilja među djecom što potvrđuju i podaci o djeci koja su evidentirana kao višestruki počinioci vršnjačkog nasilja.

Ignorisanje problema od strane odraslih je, u stvari, najveći problem i  podsticaj je za djecu da se i dalje  tako ponašaju  jer odrasli to tolerišu. Moramo znati da smo mi odrasli reagovali i onda kada ništa nismo uradili i da djeca, iz naše reakcije, koja vrlo često izostaje ili je neadekvatna ili neblagovremena, određuju granice do kojih mogu ići.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender