15. 05. 2021.

Da li su nam djeca depresivna?

Veliki broj djece veći dio svog slobodnog vremena provodi gledajući televiziju, uz računare ili svoje pametne telefone, pri čemu gube smisao za zajedničke društvene igre sa drugovima ili drugaricama. Zbog ovakvog načina života, često se postavlja pitanje da li savremena djeca postaju depresivna.

Smatra se da ljekari primarne zdravstvene zaštite treba da provjere da li pacijenti starosti između 12 i 18 godina pate od depresije, kako bi se odredila tačna dijagnoza, vršilo adekvatno praćenje i na kraju efikasno lečenje. Međutim, radna grupa koja je radila na ovom projektu smatra da je potrebna procjena prednosti i ritam depresije i kod djece od 11 godina, pa čak i mlađe djece. Smatra se da ljekari primarne zdravstvene zaštite mogu da imaju važnu ulogu u otkrivanju i pomaganju da se identifikuju adolescenti sa velikim depresivnim poremećajem i pruže pomoć koja im je potrebna.

Dr Aleks Krist u saopštenju Radne grupe za prevenciju SAD navodi da akcenat treba staviti i na mlađu djecu, jer zabrinutost kod mlađe djece (11 godina i mlađa) nikad ne treba ignorisati i treba je shvatiti ozbiljno. Depresija može ometati odnos prema učenju i školi kod djece, njihov radni učinak, kao i njihove odnose sa porodicom i prijateljima. Zato se smatra da depresiju treba ozbiljno shvatiti jer neliječena (netretirana) depresija u mladosti može dovesti do veće depresije u odraslom dobu, čak i do razmišljanja o samoubistvu.

Radna grupa koja je radila ovo istraživanje bila je nazavisna tako da su bili isključeni interesi farmaceutskih lobija ili nekih društveno-političkih grupa. To je bila grupa volontera, nacionalnih eksperata koji redovno prate naučne dokaze i daju određene preporuke u vezi sa određenim procedurama u preventivnoj medicini.

Njihov zaključak je da svaki roditelj koji pokazuje zabrinutost za svoje dijete zbog čudnog raspoloženja ili ponašanja treba da razgovara sa svojim ljekarom kako bi se dijete zaštitilo od pogoršanja stanja i spriječili dalji zdravstveni (psihofizički) problemi.

Navedeni zaključci važe i za nas, pošto je i kod nas radno vrijeme roditelja dugačko, nekad i do kasno uveče, tako da su djeca često sama pored svojih televizora, računara ili pametnih telefona, a to su povoljni uslovi za nastanak depresije, odnosno kasno uočavanje eventualne depresije kod djece.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender