15. 05. 2021.
OVAJ TEST POKAZUJE šta Facebook zna o vama. Provjerite ODMAH!

OVAJ TEST POKAZUJE šta Facebook zna o vama. Provjerite ODMAH!

Nema razlike između zavisnosti od Fejsbuka i heriona

Rezultati istraživanja koje su sproveli američki stručnjaci pokazuju da zavisnost od interneta aktivira iste dijelove mozga kao droga, ali je odvikavanje mnogo lakše.

Nepregledna vremenska linija na Fejskbuk profilu na isti način utiče na mozak kao i kokain. Zavisnost od ove društvene mreže može se uočiti tokom skeniranja mozga onih koji ne mogu da odole vijestima sa mreže, tvrde kalifornijski stručnjaci. Ispitanici su popunjavali upitnik u kojem su ocjenjivali koliko su zavisni od društvene mreže Marka Zakerberga na osnovu studije pod nazivom “Disability and Trauma”, objavljene u časopisu “Psychological Reports”. Potom su im pokazane grupe fotografija među kojima su neke imale veze sa Fejsbukom.

Kada bi se pojavila takva slika trebalo je da pritisnu taster. Oni koji bi imali bržu reakciju imali su više bodova i u testu zavisnosti. Stručnjaci su utvrdili da Fejsbuk aktivira amigdalu, dio mozga odgovoran za utvrđivanje važnosti događaja i emocija, kao i striatum, oblast koja učestvuje u procesuiranju i očekivanju nagrade.

Ono što je zabrinjavajuće je što su neki ispitanici reagovali na Fejsbuk brže nego na saobraćajne znake. „To je zastrašujuće kada malo razmislite, jer to znači da korisnici mogu da reaguju na poruku na Fejsbuku prije nego na uslove u saobraćaju ukoliko koriste telefon ili sličan uređaj tokom vožnje“, objasnio je Ofir Turel, profesor Kalifornijskog državnog univerziteta. Međutim, utvrđeno je da odgovor na impulse kod zavisnika od Fejsbuka nije bio neregularan tokom istraživanja, što nije slučaj kod zavisnika od narkotika.

„To je dobar znak, jer to znači da na ponašanje može da se popravi odgovarajućom terapijom. Pretpostavljamo da uzrok zavisnog ponašanja leži u slaboj motivaciji da se kontroliše ponašanje, što je djelimično rezultat pretjeranog korišćenja tehnologije. A to je relativno benigno u poređenju sa zloupotrebom supstanci koje izazivaju zavisnost“, istakao je profesor Turel. Zavisnici od Fejsbuka i Tvitera imaju simptome slične onim kod naglog prestanka korišćenja droge. Takođe, društvene mreže izazivaju veću zavisnost od duvana i alkohola, tvrde stručnjaci.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender