18. 05. 2021.
Content marketing – Kako poboljšati imidž javnih institucija

Content marketing – Kako poboljšati imidž javnih institucija

Content marketing – Kako poboljšati imidž javnih institucija

Content marketing preko društvenih mreža je snažan alat za ciljano korištenje pri komunikaciji javnoga sektora (državnih institucija i javnih firmi) sa ciljanim skupinama građana, primjerice sa mladima. Mogućnosti za komunikaciju je bezbroj, a trend u svijetu pokazuje da je sve više vladinih institucija prisutno na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Google+.

Mogućnosti i prilike prisustva javnih institucija na društvenim mrežama su: 

Poboljšati komunikaciju u javnom sektoru;
Privući i uključiti ulagače u donošenje odluka;
Efikasno upravljati krizom i hitnim situacijama;
Doprijeti do obrazovanih mladih ljudi, marginaliziranih i osjetljivih skupina stanovništva;
Poboljšati komunikaciju i suradnju unutar javnog sektora;
Poboljšati pružanja javnih usluga i imidž javnih institucija;

Javne institucije za informiranje javnosti moraju biti kreativne. Sa kvalitetno prezentiranim sadržajem imaju puno veću mogućnost objavljivanja vijesti u medijima i dopiranja do puno većeg broja građana. Danas se živi užurbano i ukoliko želite da Vaš sadržaj pročita veliki broj ljudi morate korisnicima sve “nacrtati”. Kvalitetnim sadržajem i prezentacijom informacija se mogu postići puno bolji rezultati.

Kako osmisliti i provesti content marketing kampanje saznajte na seminaru »Content marketing – Kako sadržajem privući kupca« koji će se održati u utorak 8.03. u Mostaru, srijedu 9.03. u Sarajevu i četvrtak 10.03. u Banja Luci. Predavač na seminaru je Ilija Brajković iz agencije Akcija koja se na tržištu probila upravo content marketingom. Program, prijava i detalji vezani uz seminar su na stranici organizatora www.apriori.ba

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender