15. 05. 2021.
Evo u koje projekte će Banjaluka ulagati pare

Evo u koje projekte će Banjaluka ulagati pare

Evo u koje projekte će Banjaluka ulagati pare

Skupština grada Banjaluka usvojila je danas Plan kapitalnih investicija Grada za period 2015-2017. godina, kojim su predviđena 53 projekta vrijednosti 425.866.000 KM.

U finansiranju navedenih projekata Grad će učestvovati sa 117,24 miliona KM, od čega bi iz redovnih budžetskih sredstava trebalo obezbijediti 26 odsto iznosa, a iz ostalih izvora 51 odsto.

U strukturi projekata, najveći broj su infrastrukturni i za njih bi Grad trebalo da obezbijedi 48,459 miliona KM, dok bi za projekte u oblasti obrazovanja trebalo obezbijediti 22,839 miliona, a za poslovnu infrastrukturu 16,056 miliona KM.

Najveći dio sredstava, koji iznosi 59,4 miliona KM Grad planira uložiti u 2017. godini, dok u ovoj godini planira ulaganje 49,1 milion.

Zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić rekla je da je Plan usaglašen sa Strategijom razvoja Grada i da su projekti sistematizovani po oblastima. “Ovaj plan jeste ambiciozan, ali ćemo imati realnu šansu da realizujemo što veći broj projekata”, rekla je Brkićeva.

Ona je dodala da će Grad nastojati da obezbijedi potrebna sredstva za finansiranje projekata predviđenih planom i da postoji izvjesnost njihovog obezbjeđivanja, s obzirom na stabilizaciju gradskog budžeta i zaustavljanje trenda pada budžetskih prihoda.

“Drugi izvori podrazumijevaju Razvojni program Republike Srpske, međunarodne fondove, a dio sredstava biće obezbijeđen iz donacija”, rekla je Brkićeva.

Odbornik SDS-a Mladen Kajkut ocijenio je da je plan nerealan i da predstavlja spisak lijepih želja u izbornoj godini.

“Potrebno je objasniti koji su to ostali izvori finansiranja, a ovakav plan treba donositi na početku mandata”, rekao je Kajkut.

Odbornik PDP-a Zoran Talić rekao je da se ovim planom priznaje da kapitalne investicije koje predviđa ne mogu dovesti do povećanja prihoda, kao i da postoje potrebe koje se planiraju riješiti, ali da se one moraju drugačije definisati kao i plan finansiranja.

“Jedan od prioriteta u Gradu je rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, koji nikad nije ispoštovan, a ovim planom pokazuje se i da nemamo razvojni već isključivo socijalni budžet”, ističe Talić.

Odbornik Ujedinjene Srpske Marinko Dragišić rekao je da ovaj plan daje nadu da će se na području grada riješiti neki problemi i da predviđa projekte za koje se zalaže i ovaj odbornički klub.

Skupština je usvojila i Odluku o davanju na upravljanje Nacionalnog spomenika srednjovjekovne tvrđave “Kastel” Javnoj ustanovi “Kulturni centar Banski dvor”, prema kojoj će dio sredstava za ove namjene obezbijediti Grad, a dio Javna ustanova.

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti LJubinka Dragojević rekla je da je od 2004. godine, od kada je “Kastel” prvi put dat na korištenje Banskom dvoru, dobar dio tvrđave obnovljen, te dodala da Grad ne smije da obnovu prepusti slučaju.

Zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić rekla je da je vrijednost obnove svih devet cjelina Kastelu nešto viša od 40 miliona KM, a da je do sada u obnovu kamene kuće i bedema uloženo više od četiri miliona, pri čemu je Grad svojevremeno u pripremu dokumentacije uložio oko milion KM.

“Iz sredstava Fondova EU uspjeli smo obnoviti dobar dio Kastela i vjerujemo da je to dobra preporuka da i u narednim godinama dobijemo još neka sredstva EU da bismo završili svih devet cjelina tvrđave”, rekla je Brkićeva.

Odbornik PDP-a Zoran Talić rekao je da “Kulturni centar Banski dvor” nema kapacitet za zaštitu ovog kulturnog dobra i da je potrebno definisati koliko sredstava za ove namjene treba da obezbijedi Grad.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente, prema kojoj prosječna konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Grada iznosi 916,28 KM.

Usvojene su i izmjene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima, te Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Skupština grada je, između ostalog, verifikovala ostavku odbornika PDP-a Aleksandra Zolaka i verifikovala mandat odborniku Jovi Savanoviću iz iste stranke.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender