18. 05. 2021.

Senat danas raspisuje novi konkurs za izbor rektora

Senat Univerziteta u Banjaluci raspisaće danas novi konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjaluci.

Rektor se bira na period od četiri godine, a osim opštih uslova koje kandidati moraju ispuniti, kandidati za rektora moraju biti u zvanju redovnog profesora, te zaposleni u punom radnom vremenu na Univerzitetu u Banjaluci, izuzev redovnog profesora iz kliničkih grana medicine i stomatologije koji imaju zaključene ugovore o radu sa Univerzitetom i sa zdravstvenom ustanovom koja je nastavna baza Univerziteta.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Senat Univerziteta u Banjaluci imenovao je i Komisiju za sprovođenje postupka izbora u kojoj su profesor Ekonomskog fakulteta Gordana Čenić-Jotanović, profesor Elektrotehničkog fakulteta Milorad Božić i student Neđo Malešević.

Prethodni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjaluci bio je raspisan 28. januara, ali rektor nije izabran jer su dva kandidata – Novak Kondić i Milan Mataruga imali jednak broj glasova članova Senata zbog čega je bilo neophodno ponoviti konkurs za izbor rektora.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender