15. 05. 2021.
Kako će izgledati novi obračun kredita u “švajcarcima”

Kako će izgledati novi obračun kredita u “švajcarcima”

Kako će izgledati novi obračun kredita u “švajcarcima”

Narodna skupština Republike Srpske nije juče prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima.

Prethodno je direktor Hipo banke Banjaluka Goran Babić rekao da su većinski vlasnici Hipo Alpe Adria grupe zajedno sa predstavnicima manjinskog vlasnika EBRD-a napravili ponudu za koju smatraju da će moći na najkvalitetniji način pomoći klijentima.

“Hypo Group Alpe Adria AG svjesna je problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima suočavaju te je zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno rješenje za sve svoje klijente fizička lica koji imaju kredite u otplati sa valutnom kluzulom u švajcarskim francima”, rečeno je iz ove banke.

“Sa ovim dobrovoljnim rješenjem Hypo banke u Bosni i Hercegovini pružaju svojim klijentima više nego fer rješenje, koje će ih finansijski rasteretiti, a koje ujedno predstavlja i rješenje koje neće ugrozitidomaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju”, rekao je Ulrih Kising, predsjednik Uprave Hypo Group Alpe Adria.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obaveza za 30 odsto uz konverziju u domaću valutu po trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5.99 odsto, pri čemu će Banka snositi sve naknade prenosa, objezbjeđenje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obaveza za 50 odsto, a koja će se osigurati za 25 odsto klijenata čija domačinstva imaju najniža mjesečna primanja.

Hypo banka je naglasila da imje cilj u narednih nekoliko mjeseci da riješi i zaključi konverziju, a sa klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31. marta 2016. godine dostave podatke o svojim primanjima pri čemu Banka planira da počne sa provođenjem konverzija od 18. aprila 2016. godine te da se proces konverzije završi do 1. jula 2016. godine.

Primjer

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender