16. 01. 2021.
Pepeo – odlično organsko đubrivo za vašu baštu

Pepeo – odlično organsko đubrivo za vašu baštu

Pepeo – odlično organsko đubrivo za vašu baštu

Ovogodišnja zima je pri kraju, a oni koji su se grijali na drva izvlače dvostruku korist. Jedna su manji računi za grijanje, a druga je pepeo, čija svrha je višestruka. Evo kako upotrijebiti pepeo za obogaćivanje tla. Protiv puževa, protiv lukove muve, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla, pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namene. S obzirom na to da je pepeo nastao sagorevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcijuma, kalijuma i mikroelemenata za vrt. Njegova glavna uloga u tlu je smanjenje kiselosti sredine.

Smatra se da je najkvalitetniji pepeo od suncokreta, heljde, listopadnog drveća kao i četinara. U njemu se nalaze soli raznih minerala, a najviše soli kreča i kalijuma. Kalijum pomaže da se lakše obavlja prenos organskih materija prema plodovima i drugim organima koji rastu. Stručnjaci tvrde da, u izvjesnom smislu ima uticaja na kvalitet voća, na bolju obojenost plodova i na njihovu slast. Pepeo poboljšava vazdušni, vodni i toplotni režim u zemljištu, a naročito povećava rodnost koštičavih vrsti voćki.

Količina pepela kojom se tretira mora biti kontrolisana

Upotreba pepela u poboljšavanju tla mora biti s namerom da se postigne/održi optimalna kiselost tla. Efekt pepela se takođe razlikuje od jedne do druge vrste pepela i bilo bi ga dobro odrediti u laboratoriju. Dodatno, ako se uz pepeo koriste i druga đubriva, onda njihovu količinu treba rekalkulisati jer su pepelom u tlo već uneseni i drugi elementi. To se pogotovo odnosi na usjeve koji su osjetljivi na višak fosfora i kalijuma. Neki radovi izvještavaju o štetnim posljedicama prevelike upotrebe pepela. Ali, štete po usjeve nastaju upravo zbog previsokog pH koji nije optimalan za usjeve na kojima se aplicira pepeo. Najsigurnije je da se držite preporuke da na površini od 100m² možete koristiti ne više od 10kg pepela godišnje.

Jesen je pravo vrijeme za đubrenje

Jesen je najbolje vrijeme za đubrenje pepelom. Tokom jesenjeg đubrenja, pH tla je niža i ako tada koristimo pepeo, on će imati više vremena za biohemijske reakcije dok se vegetacija ne počne buditi.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender