25. 01. 2021.
Gradonačelnik: Nezadovoljni smo sanacijom štete od poplava

Gradonačelnik: Nezadovoljni smo sanacijom štete od poplava

Gradonačelnik: Nezadovoljni smo sanacijom štete od poplava

Na današnjoj redovnoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatrani su i usvojeni izvještaj o radu za prošlu i program rada Štaba za ovu godinu, kao i planovi aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od poplava i od šumskih i drugih požara na teritoriji grada za ovu godinu, kao i Plan obuke i osposobljavanja Gradskog štaba za vanredne situacije i jedinica i timova civilne zaštite u 2016. godini.

-Uradili smo mnogo, a i dalje radimo na razvoju sistema civilne zaštite. Efikasnost se pokazala i kod poplava koje su zadesile Banju Luku 2014. godine, kada je bilo angažovano preko tri hiljade ljudi za vrijeme akcija na terenu – kazao je novinarima gradonačelnik Slobodan Gavranović. On se osvrnuo na problem nedostatka sredstava za sanaciju svih klizišta na području grada nastalih kao posljedica poplava, ističući da je veliki broj njih do sada saniran.

– I ove godine smo u budžetu Grada planirali značajna sredstva za sanaciju klizišta, kojih sada u gradu imamo aktivnih oko stotinjak. Ponovo smo razgovorali sa nadležnim Ministarstvom u Vladi Republike Srpske i ustanovom „Vode Srpske“ sa kojima ćemo raditi na određenim projektima. Za Banju Luku su planirali blizu dva miliona KM za regulaciju korita Vrbanje kako bismo osigurali naselje Česma od nekih budućih poplava – naglasio je gradonačelnik Gavranović.

On je dodao da danas usvojeni planovi sadrže konkretne mjere, od mjera koje se preduzimaju svakodnevno, koje se moraju posebno planirati pa do mjera osposobljavanja jedinica i sastava koji će raditi na spašavanju. Planom djelovanja su jasno definisane mjere za svaku situaciju kada je riječ i o požarima i o poplavama.

Planom aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od poplava u 2016. godini, prema njegovim riječima, definisano je, između ostalog, kako na vrijeme razmijeniti informacije sa nadležnim službama.

– Veliku ulogu u tome ima Republički hidrometeorološki zavod i razvoj osmatračkih stanica, koje su oni u prošloj godini postavili na rijeci Vrabas a radi ranog upozoravanja na poplave i pribavljanja potrebnih informacija. Takođe, razmjena podataka sa Hidroelektranom Bočac u smislu promjene režima vode ili količine protoka vode je vrlo bitna za donošenje nekih mjera – naglasio je gradonačelnik.

Kada je riječ o požarima, Planom su definisani određeni zadaci i obaveze svih učesnika, od šumskih gazdinastava, onih koji nadziru i vrše osmatračku službu na terenu, i dr, a kako bi se preduprijedila šteta koja može da nastane.

– Veliki broj požara koji se desio u proteklom periodu na području grada, posebno na šumskim prostorima, najčešće je posljedica ljudskog nemara ili namjere. Slijedi proljećno uređenje grada i sugrađani moraju da znaju da ne smiju da pale korovišta. Zato smo naglasili da je potrebno da organi komunalne policije i policije kod pojave požara otkriju odgovorne počinioce i da protiv njih preduzmu sankcije – kazao je gradonačelnik.

Inače, Štab je u toku 2015. godine održao šest redovnih sjednica na kojima je razmatrao materijale utvrđene Programom rada štaba za 2015. godinu, kao i Plan aktivnosti na uklanjanju avio bombe iz Vrbasa ispod Gradskog mosta. Štab je rukovodio jedinicama civilne zaštite i koordinirao aktivnosti na realizaciji pomenutne akcije, a koje su se ogledale kroz donošenje niza odluka, naredbi, zaključaka i drugih smjernica u cilju uspješnog sprovođenja mjera zaštite i spasavanja i realizacije navedenog Plana.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender