26. 01. 2021.
Austrija: Izjednačeni zanat i matura

Austrija: Izjednačeni zanat i matura

Austrija: Izjednačeni zanat i matura

Zanatski ispit od skoro je u Austriji u istoj ravni sa maturom Opšte visoke škole (AHS), u skladu sa Nacionalnim kvalifikacionim okvirima usvojenim u parlamentu

Prema tom dokumentu, stručno obrazovanje rangira se u osam nivoa.

Nacionalni kvalifikacioni plan orijentisan je ka evropskom kvalifikacionom okviru, koji klasifikuje diplome na teritoriji Evropske unije. Ta novina posebno doprinosi transparentnosti i uporedivosti stručnih diploma.

Dualni obrazovni sistem postoji samo u zemljama nemačkog govornog područja. Zato se ponekad događa da zvanje koje je ovde “samo” stručni radnik, u nekoj drugoj zemlji podrazumeva maturu.

Usvajanjem tog plana se olakšava vrednovanje položenog zanatskog ispita ili mature visoke tehničke škole (HTL).

Mihael Landertshamer, šef odeljenja za obrazovnu politiku u Privrednoj komori Austrije smatra da se radi o istorijskoj odluci. “Onog trenutka kada se HTL inženjeri izjednače sa maturantima, preduzeća će lakše dostići ove uslove”, objasnio je on.

Ekonomski činioci se, takođe, nadaju da će izjednačavanje zanata sa maturom motivisati mlade ljude da se odlučuju za zanatsko obrazovanje.

Kvalifikacije mogu da se odvijaju na dva koloseka. Postoji stručni put koji omogućava učeniku u privredi da dogura do majstora. Drugi put je akademski i vodi od AHS mature do doktorskih studija (PhD). Diplome zanata i mature u tim slučajevima se vrednuju isto, međutim drugačiji je slučaj ukoliko se želi dalje obrazovanje.

Naime, stručni radnik sa završenim zanatom ne ispunjava automatski preduslove upisa visoke stručne škole.

Osmostepeni obrazovni okvir predviđa:

1. – 3. stepena – osnovna škola

3. stepen – Osnovna visoka škola AHS i matura, zanat u trogodišnjoj stručnoj školi koje su istovetne ali ne garantuju istu prohodnost za dalje školovanje

5. stepen se odnosi na Trgovačku akaemiju (HAK) i Stručnu visoku školu (BHS) koje se smatraju austrijskom posebnošću

6. stepen se odnosi na Inženjere sa završenom Visokom tehničkom školom (HTL), a majstorski ispit i bakaleuirat se ubuduće smatraju istim nivoom obrazovanja

7. stepen – master studije odnosno fakultetska diploma i građevinski majstor (Baumeister) smatraju se istim nivoom obrazovanja

8. stepen – doktorat, a ova diploma se zove PhD

(B92)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender