27. 01. 2021.
Tri godine zatvora hirurgu sa VMA zbog mita

Tri godine zatvora hirurgu sa VMA zbog mita

Tri godine zatvora hirurgu sa VMA zbog mita

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na tri godine zatvora specijalistu grudne hirurgije na VMA Bojana Gulića zbog primanja mita od pacijenata.

Istom presudom mu je izrečena i zabrana vršenja lekarskog poziva od tri godine i oduzeta mu je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela pa je obavezan da u budžet Srbije uplati 2.400 evra i 300 švajcarskih franaka.

Tom presudom je preinačena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu kojom je Gulić bio osuđen na četiri godine zatvora i pet godina zabrane vršenja ljekljrskog poziva zbog produženog krivičnog djela primanje mita, s obzirom da je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja za pet radnji iz optužnice.

Gulić je osuđen jer je od decembra 2009. godine do marta 2010. godine, na Klinici za grudnu hirurgiju VMA, kao ljekar specijalista grudne hirurgije i profesionalno vojno lice – sanitetski major u VMA Uprave za vojno zdravstvi Ministarstva odbrane RS u više navrata neposredno zahtijevao i primao za sebe novčane poklone.

Kako se navodi u presudi, Gulić je najpre mobilnim telefonom sa pacijentima ili njihovim srodnicima dogovarao prijem na bolničko liječenje, kontrolni ili konsultativni pregled i zatim tokom liječenja, kontrolnih ili konsultativnih pregleda zahtijevao i primao novac za sebe.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je prvostepeni sud pravilno cijenio olakšavajuće okolnosti za Gulića – da je djelimično priznao izvršenje krivičnog djela, njegove lične i porodične prilike, raniji život, kao i otežavajuće okolnosti.

Od otežavajućih okolnosti za Dulića sudovi su imali u vidu da je u kratkom vremenskom periodu u više navrata tražio i primio mito, da je iskorišćavao teške situacije i okolnosti, da su mu bili povereni životi i zdravlje ljudi, da su njegovi pacijenti bili uglavnom teški bolesnici, “te da je iskorišćavajući njihov težak položaj određivao i nametao “kao tarifu” iznose koji su ljudi, odnosno pacijenti morali da plate”.

Krivičnu prijavu protiv Gulića podnijelo je Ministarstva odbrane, odnosno Vojnobezbednosna agencije. U pritvoru je bio od 22. aprila 2010. do 24. Јanuara 2011.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender