23. 01. 2021.
Stanovnici Kumsala: Vitaminka nas truje

Stanovnici Kumsala: Vitaminka nas truje

Stanovnici Kumsala: Vitaminka nas truje

 Stanovnici naselja Kumsale, čiji su domovi 200 metara udaljeni od banjalučke ”Vitaminke” godinama biju bitku protiv istoimene fabrike, za koju kako kažu da svakodnevno ispušta dim koji im ne dozvoljava da izađu iz svojih domova, piše Mojabanjaluka.info.

Roditelji iz ovog naselja, kažu da  svoju djecu puštaju iz kuće samo kada vide da dima nema, jer su u suprotnom, kako kažu na udaru zagađenog vazduha i brinu se da ne dođe do određenih posljedica štetnih po zdravlje.

Stanovnici Kumsala, navode da ne znaju šta da rade.

“Zvali smo i inspekciju i sve smo pokušavali. Kada inspekcija dođe oni prestanu nekoliko dana, zatim opet ispuštaju. Više nismo pametni kome da se obratimo. U svom dvorištu ne možemo sjediti. Kad dim ispuštaju svi moramo biti u kući”, ističe mještanin.

Dragana koja je majka dvoje djece nam govori da djecu ne smije puštati napolje tada.

“Toliki komadi otpada nam padaju po terasama, na veš koji sušimo, nekakva čađ pada i na automobile U kuću se dim uvuče ako na sekund otvorimo prozor ili vrata, onda nisam pametna šta da uradim. Ja svoju djecu ne puštam tada vani jer stvarno ne želim da zbog njihove nepažnje se djeci nešto dogodi”, govori Dragana.

U cijelu priču su uključeni i nadležni organi. Ekološka inspekcija je više puta intervenisala u vezi sa kvalitetom vazduha i kvalitetom otpadnih voda u neposrednoj blizini fabrike „Vitaminka“ povodom žalbi građana koji žive u nesporednoj blizini fabrike, kazali su iz Gradske uprave.

’’Tako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da nisu vršena propisana mjerenja, po Ekološkoj dozvoli, kvaliteta otpadnih voda, zbog čega je subjekat kažnjen prekršajnim nalozima za pravno i odgovorno lice u pravnom licu’’, objasnili su u Gradskoj upravi novinaru portala Mojabanjaluka.info.

Istovremeno je utvrđeno da su ispoštovane obaveze mjerenja kvaliteta vazduha i da su izmjerene vrijednosti bile u skladu sa dozvoljenim. Kako su se pritužbe putem telefona ponavljale, izvršena je kontrola ponovo zbog emisije zagađujućih supstanci iz kotla.

’’Okularno je utvrđeno prisustvo dima, izjavom zaposlenih je utvrđeno da je uzročnik spornih emisija gorivo lošeg kvaliteta, zbog čega je došlo do kvara na kotlu, te je bio obustavljan i proces proizvodnje’’, objašnjavau u dopisu iz Gradske uprave.

Nakon što je zamijenjeno gorivo i otklonjen kvar na kotlu, izvršeno je mjerenje emisija iz kotla putem ovlaštenog lica, čemu je prisustvovao i ekološki inspektor, dana 14. septembra 2015. godine, uz naglasak da je i okularno utvrđeno da nema zagađujućih emisija iz dimnjaka.

Potom je dana 15. septembra 2015. godine je izvršen uvid u dostavljeni Izvještaj o mjerenju i utvrđeno da su izmjerene vrijednosti u skladu sa dozvoljenim vrijednostima.

Kako su objasnilu u Gradskoj upravi nakon zaprimljenog dopisa portala ’’mojabanjaluka.info’’, u kojem su objašnjene žalbe građana, nadležni organi su ponovo izašli na teren.

‘’Tada je izjavom zaposlenih lica, utvrđeno da je sporna emisija bila uzrokovana gorivom lošeg kvaliteta, kao i prethodno, te da je to i otklonjeno od strane zaposlenih, na način da je izvršena zamjena goriva’’, pojasnili su.

’’U momentu kontrole nije bilo vidljivih spornih emisija. Inspektor će pratiti emisije iz kotla i bude li se uočilo prisustvo zagađujućeg dima, naložiće da se izvrše potrebna mjerenja’’, naveli su u Gradskoj upravi.

Iz ”Vitaminke’’ su oštro negirali žalbe mještana ovog banjalučkog naselja.

Kako su objasnili ovakve stvari se dogode prilikom čišćenja kotla. Ali su naveli da su angažovali stručnjake, kako bi se izbjegle posljedice po okolinu i zdravlje ljudi. Žarko Mikić, direktor ‘’Vitaminke’’, istakao  je da se sporne radnje mogu desiti u trenutku kada kotao povuče talog i ukoliko je postojalo da je bilo isljučivo zbog mazuta koji su tada koristili.

’’Mazut nabavljamo iz Rafinerije nafte u Brodu. Trenutno ne postoji nikakva opasnost”, dodao je on.

Kako je naveo ne radi se o propustu ’’Vitaminke’’, već da je moguć propust u samom kvalitetu mazuta.  On je podvukao da ’’Vitmanika’’, nikom ne želi naškoditi. U ovoj fabrici navode da posjeduju licencu ’’Instituta za zaštitu ekologije RS’’ za obavljanje ekološke djelatnosti.

Licenca koja važi od 20. juna 2015. do 20. juna 2019. godine, dozvoljava obavljanje ekološke djelatnosti navedenoj fabrici. U istoj se navodi da se provjera ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine i Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Po riječima pulmologa dim može prouzrokovati razne probleme stanovnicima.

“Nus pojave se javljaju kako za djecu tako i za odrasle. Najviše problema može donijeti bronhitičarima i asmatičarima jer im iritira disajne puteve i pogoršava njihovo stanje. Kod asmatičara i bronhitičara dim može biti okidač za pokretanje napada”, kazali su nam u jednoj privatnoj klinici u Banjaluci.

Dodaju da se problemi mogu javiti i kod zdravog čovjeka.

“Dim iritira disajne puteve i kod zdravog čovjeka, kod njih takođe izaziva i kašalj, a u najgorem slučaju može izazvati osjećaj gušenja”, govori pulmolog. Kako je objašnjeno, ovakva zagađenja posebno su rizična za trudnice.

(Nataša Stanojević)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender