26. 01. 2021.
Podignut nivo bezbjednosti u BiH

Podignut nivo bezbjednosti u BiH

Podignut nivo bezbjednosti u BiH

Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, rekao je da su sve policijske agencije u BiH podigle nivo bezbjednosti nakon napada u Briselu.

– Osim redovnog osiguranja koje imamo, dodatno pojačavamo mjere kroz prisustvo naših ljudi i razmjenu informacija između policijskih agencija. Po inerciji, sve ostale policijske agencije su pojačale mjere bez obzira o kojem nivou govorimo – rekao je Vilić.

Kako je naveo, podignuti nivo bezbjednosti nakon napada u Briselu ostaće sve do izvršenja procjene da je stanje redovno. Prema njegovim riječima, potrebno je povećati mjere, kao i razmjenu informacija između policijskih agencija, te uvesti veće prisustvo policijskih službenika na terenu.

– To su neke radnje koje se sada preduzimaju – dodao je Vilić.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender