24. 01. 2021.
Ovo je najčešća greška koja se pravi u srpskom jeziku

Ovo je najčešća greška koja se pravi u srpskom jeziku

Ovo je najčešća greška koja se pravi u srpskom jeziku

Najčešća greška u srpskom jeziku se pravi sa glagolom “trebati“. Bezlični glagol ljudi često upotrebljavaju u formi – ja sa sam trebala / trebao, ti trebaš itd.

Kada je glagol trebati nepotpunog značenja upotrebljava se bezlično (samo u obliku trećeg lica jednine bez obzira u kome licu i broju je glagol koji ga dopunjava). On tada znači potrebno je, nužno je, valja. Složeni predikat ima oblik treba+da+prezent.
U prezentu: treba da radim, treba da radiš, treba da radi, treba da radimo, treba da radite, treba da rade.

U perfektu: trebalo je da radim, trebalo je da radiš, trebalo je da rade, trebalo je da radimo, trebalo je da radite, trebalo je da rade.

Moguć je i oblik treba+infinitiv ako iskaz ima opšti karakter: treba raditi, treba učiti, treba se truditi.

Kad glagol trebati znači biti potreban ima oblike za sva tri lica i jednine i množine: trebam ti, trebaš mi, treba mi, trebamo ti, trebate mi, trebaju mi u prezentu, trebao sam ti, trebao si mi, trebao mi je, trebali smo ti, trebali ste nam, trebali su nam.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender