16. 01. 2021.
“Kako se pravio vinil”

“Kako se pravio vinil”

“Kako se pravio vinil”

U Muzej nauke i tehnike 30. marta biće održana završna tribina u okviru izložbe “Jugoton – Istočno od raja /1947-1991/”, autora Sanje Bahrah Krištofić, Marija Krištofića (Umjetnička organizacija Kultura umjetnosti, Zagreb) i Željka Staklarevića (Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb).

Na tribini “Kako se pravio vinil” govoriće autor izložbe Željko Staklarević, viši kustos Tehničkog muzeja iz Zagreba. U Tehničkom muzeju u Zagrebu čuva se muzejska građa iz bivše fabrike “Jugoton”, najveće fabrike gramofonskih ploča u bivšoj Jugoslaviji.

Staklarević je autor dijela izložbe o tehničko-tehnološkom procesu proizvodnje gramofonskih ploča i audiokaseta. Izložena građa iz fundusa Tehničkog muzeja je donacija “Jugotona” i “Kroacija Rekordsa” nakon prestanka proizvodnje gramofonskih ploča i audiokaseta.

U proizvodnji gramofonskih ploča postoje četiri osnovne etape.

Prva faza u proizvodnom ciklusu je snimanje u tonskom studiju. U ovoj fazi vrši se snimanje tonskog zapisa na magnetofonsku traku, a nakon obrade snimljenog tonskog zapisa dolazi se do tzv. “master” zapisa, odnosno završnog tonskog zapisa.

Druga faza u proizvodnom ciklusu je urezivanje gdje se pomoću posebnog magnetofona i takozvanog rezača urezuje tonski zapis u lak ploču.

Lak ploča je ulazni materijal za treću fazu koja se naziva galvanoplastika i u njoj se izrađuju tri vrste matrica snimljenog tonskog zapisa, koje je potrebno izraditi, da bi se dobila matrica (kalup).

Posljednja matrica iz prethodne faze, a to je galvanoplastika, stavlja se u presu pomoću koje se u plastičnu masu utiskuje tonski zapis. To je posljednja faza u proizvodnji gramofonske ploče. Iz prese izlazi konačni proizvod, a to je gramofonska ploča.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender