23. 01. 2021.
Banja Luka: Izložba studenata likovnih akademija iz BiH

Banja Luka: Izložba studenata likovnih akademija iz BiH

Studentica banjalučke Akademije umjetnosti se pobunila što se ispit polaže ”mejlom”

Tanja Maksimović, studentica druge godine dramaturgije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, bije bitku da spriječi po njenim riječima nezakonito polaganje ispita kod Zorana Đerića, gostujućeg profesora iz Novog Sada.

Kod spornog profesora navela je da je da pitanja za ispit dobiju na svoju e-mail adresu, te ih trebaju popuniti, odštampati i predati profesoru. Nakon toga ispit kod Đerića im se vodi kao položen.

Na žalbu Tanje koju je uputila Luki Kecmanu, dekanu Akademije, na koji način polažu ispite, kaže, ni danas nije dobila odgovor.

Maksimovićeva je dodala da nekim studentima to odgovara iz razloga što im na drugim smjerovima taj predmet i nije toliko bitan.

“Sporan profesor, Zoran Đerić, je profesor književnosti i mimo rada u pozorištu nema nikakve veze sa dramaturgijom“, istakla  je.

Dodatne optužbe navela je da dekan Akademije profesoru Đeriću dao mjesto profesora da bi on zauzvrat dobio mjesto u časopisu “Scena” čiji je Đerić urednik, da objavljuje svoje naučne radove.

Nakon dekanu, Tanja je pisala i rektoru Univerziteta Stanku Staniću.

”Taj e-mail, upućen rektoru na neki način urodio je plodom”, kaže studentica Maksimović.

Na spornom predmetu Istorija filma dobili su novog profesora, Gorana Dujakovića, a na ostalim predmetima,  Đerić je ostao profesor.

Studentica je bila i na sastanku kod Stanića. Kaže da joj je rektor je savjetovao da se obrati Senatu Univerziteta što je ona i učinila.

Iz nekog razloga, navodi Tanja, rektor je stavio njen problem kao tačku dnevnog reda, nakon čega je povukao, vrativši sporni e-mail dekanu Akademije Luki Kecmanu na izjašnjavanje.

Od inspekcije kojoj se obraćala poslije svega, dobila je obavještenje, a ne odgovor jer na obavještenje ne može da se uputi žalba.

Ona  je tražila da joj se dostavi zapisnik o nadzoru po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. Nakon dobijenog zapisnika, žalila se iz razloga što se u njemu ne pominje da su se dekan i rektor oglušili na Tanjin dopis, te dobila pojašnjenje od glavnog inspektora, Gorana Aljetića, da nema pravo na odgovor.

U članu 106. Zakona o visokom obrazovanju piše da studenti imaju pravo da iznesu svoja mišljenja u pogledu kvaliteta nastave i drugih usluga visokoškolske ustanove, a statut visokoškolske ustanove uređuje pravično rješavanje takvig pristužbi, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Zvali smo dekana Akademije nauka i umjetnosti, Luku Kecmana, koji nam je rekao da su to sve polovične priče koje ne želi da komentariše. Profesor Zoran Đerić je sve ove optužbe demantovao. Takođe, naveo je da ga se ovakve optužbe studenata ne dotiču.

(Nataša Stanojević/Mojabanjaluka.info)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender