26. 01. 2021.
Potvrda komisije iz Beograda: Doktorat Radmile Čokorilo je plagijat

Potvrda komisije iz Beograda: Doktorat Radmile Čokorilo je plagijat

Potvrda komisije iz Beograda: Doktorat Radmile Čokorilo je plagijat

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka u Beogradu potvrdilo je nalaz komisije o plagijatima u radu Radmile Čokorilo, profesora FPN Banjaluka, zbog čega bi ona mogla ostati bez zvanja doktora.

Štetu bi mogli da pretrpe i studenti banjalučkog Fakulteta političkih nauka, gdje Čokorilo predaje, kojima bi ocijene koje je ona potpisala mogle biti poništene.

Profesor Rade Veljanovski, koji je bio mentor Radmile Čokorilo, izjavio je da on ne može snositi odgovornost za plagijat. „Samo ako je mentor podsticao kandidata da plagira i prepisuje može se pozvati na odgovornost. Ja jesam u velikoj meri proveravao navode iz ovog doktorata i tu moram da priznam da mi je promaklo par primera. Nisam bio naročito srećan ovim radom, jer je bio slabiji ali je zadovoljio neki minimum. Da je rad ocenjivan po „bolonji“, dobio bi šesticu“, kaže Veljanovski.

Odluka FPN

On je ranije  rekao da je sporna disertacija „provučena“ kroz program za otkrivanje plagijata i da je rezultat „bio dva procenta“. „To se svuda toleriše“, kazao je Veljanovski.

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća FPN-a održanoj 24. marta, sa 30 glasova „za“, tri „protiv“ i 20 uzdržanih usvojen je izvještaj komisije koju su činili profesor u penziji Branimir Stojković, profesor Snježana Milivojević i profesor Miroljub Radojković i koja je utvrdila da disertacija „pokazuje čitav niz grubih prekršaja pravila akademske čestitosti“. Komisija je napravljena kako bi se provjerile sumnje anonimnih uzbunjivača koji su prošle godine ukazali na plagijate u doktoratu Radmile Čokorilo. Prethodno je njena disertacija prošla odbranu pred uglednim profesorima FPN-a.

Radmila Čokorilo nije htjela da komentariše odluku Nastavno-naučnog vijeća, rekavši da je to „samo prva stepenica u dokazivanju ili osporavanju“. Ona je novinare uputila na svog advokata Gorana Draganića i poslala dopis koji je on uputio dekanu Simiću. Draganić, između ostalog, u tom dopisu tvrdi da prijava uzbunjivača „predstavlja nedozvoljen i neprincipijelan pritisak koji dovodi u pitanje fer, pravedan i naučni pristup u rješavanju pitanja ocijene doktorske teze moje klijentkinje“.

On navodi i da je Pravilnik o akademskoj čestitosti na FPN-u usvojen 2012. godine, a da je Čokorilo disertaciju odbranila 2011, te da je komisija postupala „nezakonito i neustavno“ pošto Ustav zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona i opštih akata. I pored pozivanja na tu ustavnu zabranu, Draganić u ime Čokorilo traži da se formira nova komisija koja će procijeniti originalnost njenog doktorskog rada.

Sagovornici Pištaljke koji dobro poznaju istoriju Univerziteta u Beogradu kažu da do sada u toj instituciji nije zabilježen slučaj oduzimanja doktorske titule zbog plagijata.

Dopis “Zabrinutih akademaca”

Dopis advokata Gorana Draganića dekanu Fakulteta političkih nauka Draganu Simiću

(Pištaljka)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender