20. 01. 2021.
U Banjaluci održan drugi Poslovni forum menadžera Republike Srpske

U Banjaluci održan drugi Poslovni forum menadžera Republike Srpske

U Banjaluci održan drugi Poslovni forum menadžera Republike Srpske

Nakon što je prvi Poslovni forum menadžera u novembru prošle godine izazvao pozitivne utisake i otvorio broja pitanja (o važnosti delegiranja, zavisnosti opstanka firme od tržišta, poteškoće u poslovanju itd.) Centar za edukaciju menadžera „Pro Educa“ osjetio je potrebu da nastavi projekat.

Drugi Forum menadžera koji je održan danas u Banjaluci okupio je više od 200 učesnika i većina njih je iz privatnog sektora.

Glavni zaključci ovog foruma su  da se menadžment u regionu sporo i neefikasno prilagođava trendovima, menadžeri se često nalaze između suprotnih, čak konfliktnih i isključujućih interesa ciljnih javnosti sa vrlo različitim očekivanjima, načini rada sa ljudima su zastarjeli i neefikasni, pa su kontinuirano lično usavršavanje, praćenje megatrendova i promjena organizacione kulture prioriteti menadžmenta u regionu.

Na pitanje zašto je važno dodatno obrazovati menadžere Dragan Močević, direktor Centra za edukaciju menadžera „Pro Educa“ rekao je:

„Možda nije načinjen veliki pomak u privredi naše države od prvog foruma ali je sigurno da ovakvi skupovi daju velike savjete svima onima koji su spremni na usavršavanje i na odgovaranje tržišnim promjenama.“

Na prethodno sprovedenom istraživanju menadžeri su se izjasnili o temama o kojima bi željeli da se govori te je na osnovu njihovih želja sastavljen sljedeći program.

O najvećim izazovima na tržištu RS Močević je izjavio:

„Najveći izazovi su kako pronaći stručan kadar i kako se izboriti na tržištu s obzirom na brojne fiskalne namete koje naša konkurencija nema. Takođe, poseban izazov je upravljanje mladim generacijama jer su one nove i  za njih ne važi ni jedno pravilo korporativnog poslovanja.“

Dragan Močević, Centar za edukaciju Pro Educa

On vjeruje da RS nije stvorila povoljnu poslovnu klimu i to je argumentovao na primjeru Gradiške. „ Gradiška je grad koji se nalazi na granici sa EU i s obzirom na svoju lokaciju ima veću mogućnost otvaranja firmi u odnosu na primjer na neki grad u južnoj Srbiji. Međutim, RS tu pogodnost još nije iskoristila.“

Brane Gruban predstavnik firme „Dialogos, Strateške komunikacije“ iz Ljubljane govorio je na forumu o strategiji i kulturi.

Brane Gruban, Dialogos strateske komunikacije

„Moje predavanje ima malo provokativan naslov a to je „ Kultura može da pojede strategiju za doručak“.  Specifična organizaciona kultura naših preduzeća jednostavno onemogućava izvršenje strategija, ma kako nove i dobre one bile. Prvo i osnovno što treba učiniti je promijeniti stil rada i rukovođenja sa ljudima, koji je na našim prostorima potpuno kompromitovan, a ono što je trend broj jedan kada su u pitanju kompetencije menadžera svakako je sposobnost uticanja na saradnike.“

„Problemi poslovanja u RS su manjak samopouzdanja i odlučnosti ali i postojeći stil rukovođenja rada sa ljudima“ dodaje Gruban.

Nama ostaje da se nadamo da će aktivnosti na polju obrazovanja menadžera pored toga što pozitivno djeluju na „uhodane“ menadžere uticati na buduće preduzetnike da uz više samopouzdanja započnu nešto novo i dovedu privredu naše zemlje u bolju poziciju.

(Dragana Kuzmanović/mojKontakt)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender