27. 01. 2021.
Banjaluka: Cijene hrane u studentskim menzama višestruko povećane!

Banjaluka: Cijene hrane u studentskim menzama višestruko povećane!

Banja Luka: Studenti prava se prvi pobunili protiv poskupkljenja u menzi

Studentski savez Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (SSPF) jedini je zahtijevao od Zorana Babića, direktora SC Nikola Tesla da odluku Upravnog odbora Studentskog centra Nikola Tesla o poskupljenju cijena ishrane u menzi Studentskog centra Nikola Tesla u Banjaluci, koriguje ili poništi.

U dopisu direktora obavještavaju da je Studentski savez Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (SSPF) na sastanku sa studentima Pravnog fakulteta 18.04.2016. godine, koji su direktno pogođeni najnovijim poskupljenjem cijene ishrane u menzi Studentskog centra Nikola Tesla u Banjaluci (studenti koji se hrane u menzi SC Nikola Tesla, a nisu stanari Studentskog doma, odnosno studenti koji sada plaćaju doručak 2,60 KM, ručak 3,90 KM a večeru 3,20 KM), konstatovao:

da je Odluka o povećanju cijena ishrane apsolutno nepravična,

da Odluka o povećanju cijena nije donesena u interesu studenata,

da su donošenjem ove Odluke najviše pogođeni najsiromašniji studenti,

da su nove cijene preveliki izdatak za one koji se hrane u menzi SC Nikola Tesla i

da Odluka sa cijenama koje propisuje dovodi u pitanje i samu mogućnost življenja i studiranja u Banjaluci studenata pogođenih Odlukom.

„SSPF Vam se nije obraćao u trenutku kada se krajem prošle godine cijena tri obroka u menzi povećala na 3,00 KM sa prethodnih 2,50 KM, smatrajući da su troškovi koje podnosi SC Nikola Tesla svakako veliki i da je pravično rješenje postignuto sa povećanjem cijena od ukupno 0,50 KM za cjelodnevnu ishranu studenata. Međutim, nenadano je uslijedilo novo poskupljenje za studente koji nisu stanari Studentskog doma, koji sada tri obroka dnevno plaćaju čak 9,70 KM. Ovakvo poskupljenje nije pravično i svojom provedbom dovodi u pitanje egzistenciju studenata na koje se odnosi, imajući u vidu da im je ishrana u menzi bila skoro jedini način za preživljavanje i lakše podnošenje finansijskog tereta studiranja. S obzirom da je standard cjelokupnog stanovništva u Republici Srpskoj na izuzetno niskom nivou, a da je studentski standard i ispod tog veoma niskog nivoa, ovakvo povećanje direktno utiče na to da će određeni studenti čak morati i odustati od studiranja u Banjaluci i vratiti se svojim kućama, jer im je ishrana sa višestruktim povećanjem cijena praktično onemogućena“, stoji u dopisu SSPF-a.

Oni su zamolili rukovodstvo doma da navedenu Odluku poništi ili je na neki način koriguje, tako da cijene budu prihvatljive za cjelokupnu studentsku populaciju koja se hrani u menzi SC Nikola Tesla.

Takođe, studenti su direktora Doma pozvali i za pregovarački sto

„Vjerujemo da ćete naći način da udružimo studentske interese i interese SC Nikola Tesla i ovim putem izražavamo očekivanje da ćete ispuniti molbu koju Vam šaljemo u ime SSPF-a i u ime studenata Pravnog fakulteta koji su pogođeni poskupljenjem“, kažu u SSPF.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender