16. 01. 2021.
Danas se obilježava Dan planete zemlje

Danas se obilježava Dan planete zemlje

Danas se obilježava Dan planete zemlje

U više od 150 zemalja širom svijeta, danas će biti obilježen Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje, 22. april, u cilju povećanja svijesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Ovogodišnja kampanja nosi naziv “Drveće za planetu” (Trees for the Earth). Naučnici su složni da je ljudski faktor bio ključan u zagađenju životne sredine.

Dan planete Zemlje ustanovljen je 1970. godine u SAD, nakon ekološke akcije, a obilježava se širom svijeta od 1992. kada je na Konferenciji Ujedninjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Žaneiru ustanovljen dugoročni Program za promociju održivog razvoja.

Stručnjaci upozoravaju da je čovjek svojim djelovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine i da je veliki broj biljnih i životinjskih vrsta širom svijeta pred izumiranjem, što dovodi do ozbiljnog narušavanja čitavog ekosistema i biološke raznovrsnosti.

Kao ključni uzrok izumranja vrsta, stručnjaci navode uništavanje staništa ljudskom aktivnošću, nekontrolisanu eksploataciju svih izvora Zemlje i njenog biljnog i životinjskog svijeta kao i zagađenje životne sredine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender