25. 01. 2021.
Na današnji dan je rođen Meša Selimović

Na današnji dan je rođen Meša Selimović

Na današnji dan je rođen Meša Selimović

Na današnji dan 1910. godine u Tuzli je rođen Meša Selimović, jedan od najvećih bosanskohercegovačkih pisaca.

U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju, a 1930. godine upisao se na studijsku grupu za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je 1934. godine.

Biran je za predsjednika Saveza književnika Jugoslavije, bio je počasni doktor Sarajevskog univerziteta (1971), redovni član ANUBiH i SANU.

Dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije NIN-ova nagrada (1967), GORANOVA nagrada (1967), Njegoševa nagrada (1967), potom Dvadesetsedmojulska SRBiH, nagrada AVNOJ-a, itd.

Selimović je posebno priznat na međunarodnom nivou zbog klasika koje je napisao, a taj se status temelji ponajviše na njegova dva romana, “Derviš i smrt” i “Tvrđava”.

Pisac se poziva na središnju evropsku narativnu tradiciju, napose Dostojevskog, kao i na opću struju književnog modernizma 20. vijeka.

Ipak, nošen temperamentalnim značajkama i osebujnom stvaralačkom vizijom, Selimović je stvorio vlastiti izraz koji se ne može jednoznačno svrstati ni u koju školničku kategoriju.

Najpoznatija Selimovićeva djela su: “Derviš i smrt”, “Tvrđava”, “Tišine”, “Sjećanja”, itd.

Meša Selimović je umro 11. jula 1982. godine u Beogradu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender