17. 01. 2021.
Potvrđeno: Predrag Kovač novi direktor RAK-a

Potvrđeno: Predrag Kovač novi direktor RAK-a

Potvrđeno: Predrag Kovač novi direktor RAK-a

Savjet ministara BiH potvdio je na današnjoj sjednici u Sarajevu imenovanje Predraga Kovača za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

U saopštenju Savjeta ministara BiH navodi se da su ministri usvojili Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o realizaciji aktivnosti predviđenih “Mapom puta” od januara do sredina marta ove godine.

Ova informacija uključuje i Izvještaj sa kruga bilateralnih pregovora o pristupu tržištu i sastanka u Sekretarijatu Svjetske trgovinske organizacije, održanih 1. i 2. marta 2016. godine u Ženevi.

Pregovarački tim će nastaviti i intenzivirati aktivnosti na realizaciji “Mape puta” u skladu s predstavljenim programom za naredni tromjesečni period i o tome informisati Savjet ministara BiH, nakon održane 13. sjednice Radne grupe Svjetske trgovinske organizacije za BiH.

U Informaciji se navodi da su u potpunosti realizovane sve aktivnosti planirane “Mapom puta” za prva tri mjeseca ove godine.

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH i Akcioni plan za realizaciju prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u BiH, koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Akcioni plan Savjeta ministara BiH sadrži 32 mjere i aktivnosti radi suzbijanja svih oblika diskriminacije u skladu s Izvještajem o pojavama diskriminacije u BiH, koji je zasnovan na podacima nadležnih institucija u BiH i podacima iskazanim u godišnjim izvještajima Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Institucije BiH ubrzaće realizaciju aktivnosti na uspostavljanju i razvoju kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole te će donijeti akcione planove u ovoj oblasti.

Ovi akcioni planovi biće zasnovani na planiranim mjerama i preporukama iz Konsolidiranog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu, dok će aktivnosti biti usklađene sa Zakonom o finansiranju institucija BiH i važećim podzakonskim aktima u ovoj oblasti.

Ovi zaključci proistekli su iz Konsolidovanog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu, koji je razmotrio Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Savjet ministra BiH je donio Odluku o uspostavljanju Koordinacionog odbora za praćenje provođenja Akcionog plana za ostvarivanje ravnopravnosti polova u BiH za period 2013- 2017. godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender