18. 01. 2021.
Jerusalim, grad-univerzum

Jerusalim, grad-univerzum

Jerusalim, grad-univerzum

U Jerusalimu su se, tokom njegove milenijumske istorije, bezbroj puta promijenili njegovi stanovnici i vladari; od drevnih pagana, biblijskih Izrailja, vizantijskih hrišćana do otomanskih muslimana. Turci su ga preuzeli 1517. godine uklopivši ga u svoju imperiju koja se protezala od sjevera Afrike, Istočne Evrope do Srednjeg Istoka.

Zidovi koje je na obodu grada podigao 1538. godine Sulejman Veličanstveni ono su što se danas naziva Stari grad, podijeljen na muslimanske, hrišćanske, jevrejske i jermenske kvartove.

Na ovim fotografijama vidimo Jerusalim u posljednjim godinama otomanske vladavine, kad je bio sjedište administrativnog okruga Jerusalimski mutašerif, koji je bio dio šireg regiona koji se zvao Palestina.

Tokom ovog perioda, konstantnim prilivom doseljenika grad je zadobio jevrejsku većinu. 1917. godine, četiri vijeka nakon što je grad prvi put potpao pod otomansku vladavinu, Jerusalim i okolinu su osvojili Britanci i uspostavili svoju vlast. Britanska administrativna uprava nad Palestinom trajala je do izbijanja arapsko-izraelskog rata 1947. i 1948. godine kada je i formirana jevrejska država Izrael.

jerusalim 1 jerusalim 2 jerusalim 3 jerusalim 4 jerusalim 5 jerusalim 6 jerusalim 7 jerusalim 8 jerusalim 9 jerusalim 10 jerusalim 11 jerusalim 12 jerusalim 13 jerusalim 14 jerusalim 15 jerusalim 19 jerusalim 20 jerusalim 21 jerusalim 22 jerusalim16

(Novi Polis/Mashable)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender