19. 01. 2021.
Uskrs ili Vaskrs?

Uskrs ili Vaskrs?

Uskrs ili Vaskrs?

Kao i svake godine povela se dilema da li je pravilnije reći “uskrs” ili “vaskrs”, a na društvenim mrežama ona je prerasla i u rasprave, gdje pojedini građani kažu da je isključivo “vaskrs” u duhu srpskog jezika. – Pravilno je reći i jedno i drugo, bitno je da se razumemo – kaže za “Blic” sveštenik Zoran Perković.

Da je razlika između ove dvije reči zapravo političkog karaktera piše u Srpskom jezičkom priručniku, čiji su autori Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan i Branislav Brborić. U ovom Priručniku piše da postoji veliki broj hrvatskih riječi čije preuzimanje ne dolazi u obzir, ali i da je “broj takvih reči donekle i veštački povećan poslednjih godina, politički motivisanim (mada sasvim nenaučnim) tvrdnjama da je tobože domovina “hrvatski” a samo otadžbina srpski, ili da “hrvatske” oblike Uskrs, uskršnji treba zameniti “srpskim” Vaskrs, vaskršnji”.

Ipak, u Pravopisu srpskog jezika piše da, iako se obije riječi koriste u srpskom književnom i narativnom izrazu, izvjesne razlike postoje. One su stilskog karaktera, pa je tako prefiks “vas-” svečaniji, a prefiks “us-” pripada stilski neutralnom standardu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender