18. 05. 2021.
Motociklisti na Trgu Krajine (FOTO)

Motociklisti na Trgu Krajine (FOTO)

Motoristima laknulo, smanjuje se porez na registraciju

Vlada Republike Srpske uputila je Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje izmjenu zakona kojom se znatno smanjuje porez na registraciju motocikala velike zapremine, u pokušaju da zaustavi rastući trend preregistracije dvotočkaša na teritoriju Federacije BiH, saznaje Banjaluka.net.

Kako saznajeBanjaluka.net, pred narodnim poslanicima će se u utorak naći Prijedlog izmjena zakona o porezima na upotrebu i nošenje dobara. Iz predloženih izmjena je vidljivo da je Vlada popustila pod zahtjevima motociklista koji su u više navrata tražili ukidanje, po njima, drakonskog poreza, zbog čega su mnogi od njih bili prinuđeni da svoje dvotočkaše registruju u Federaciji i Distriktu Brčko, gdje su poreske stope mnogo prihvatljivije.

Predloženim izmjenama zakona porez je kod pojedinih kategorija motocikala smanjen čak i za 500 odsto, kao što je, ilustracije radi, slučaj kod dvotočkaša najveće zapremine, onih preko 1.100 kubičnih centimetara.

Do sada, motoristi su prilikom registracije godišnje samo na osnovu ovog poreza morali da izdvoje 600 KM, dok je, po predloženim izmjenama, predviđeno da ovaj namet godišnje stoji 150 KM.

Ipak, predložene izmjene zakona, takođe, ukazuju da će Vlada pokušati da smanjene prihode po ovom osnovu nadomjesti nauštrb vlasnika motocikala manje zapremine, koji će, po svoj prilici, buduće plaćati nešto viši porez.

Pregled predloženih poreskih razreda za sve zapremine:

1. do 125 ccm – 20 KM ( do sada bio 15 KM),
2. od 125 do 250 ccm 40 KM (do sada bio 25 KM),
3. od 250 do 500 ccm 60 KM (do sada bio 50 KM),
4. od 500 do 750 ccm 80 KM (do sada bio 250 KM),
5. od 750 do 1.100 ccm 100 KM (do sada bio 300 KM),
6. više od 1.100 ccm 150 KM (do sada bio 600 KM).

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender