15. 05. 2021.
BiH i EU: Dogodine kandidatski status?

BiH i EU: Dogodine kandidatski status?

Pola stanovnika Republike Srpske nije za ulazak u EU

Savjet ministara danas je usvojio Informacija Direkcije za evropske integracije prema kojoj jedva 50,7 posto stanovništva Republike Srpsake podržava ulazak Bosne i Hercegovine u EU. Podrška iz Federacije i Distrikta Brčko ide na preko 90 posto.

Ulazak u EU podržava 91,3 posto ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine, 50,7 posto ispitanika iz Republike Srpske te 90 posto ispitanika iz Brčko Distrikta BiH. Više od 64 posto ispitanika smatra da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu.

Od 18,8 posto ispitanika koji bi glasali protiv ulaska u EU, njih 51,1 posto smatra da bi se troškovi života i poreza povećali, dok je 8,4 posto ispitanih protiv ulaska u EU zbog prevelike centralizacije.

Za 46,6 posto ispitanika borba protiv korupcije je najznačajnija reforme neophodna za poboljšanje svakodnevnog života bh. građana, za njih 11,6 posto je to smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka za zapošljavanje, dok 10,8 posto ispitanika navodi reformu sudova i tužilaštava.

Da reforme treba provoditi radi stvaranja boljih uslova za život u BiH a ne zbog uslova za ulazak u EU smatra 73,3 posto ispitanika, a svega 17 posto smatra da su reforme neophodne zato što su uvjet za ulazak u EU.

Direkcija za evropske integracije je ovo istraživanje provela u periodu od 24. marta do 10. aprila 2016. godine putem CATI metode (personalni intervjui u telefonskoj anketi) na uzorku od 1.200 ispitanika na nivou cijele BiH.

(BHRT)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender