05. 05. 2021.
Znate li ko su radikalni fruktarijanci?

Znate li ko su radikalni fruktarijanci?

Znate li ko su radikalni fruktarijanci?

Mnogo ljudi širom svijeta opredjeljuje se na različite vrste ishrane i konzumacije hrane, neko to radi iz mode ili opredjeljenja dok neko iz zdravstvenih razloga.

Frutarijanci, ili fruktarijanci, se hrane samo plodovima; neki od njih ovo povezuju sa ishranom Adama i Eve u raju, dakle imaju i religijsku motivaciju, dok drugi jednostavno konstatuju da ovo zaista jeste bila ishrana prvobitnih ljudi.

Oni vjeruju da je sav živi svijet jednak, te da nijedna životinja ni biljka ne želi biti ubijena (u posljednjoj deceniji se pojavio i dokaz u prilog ovoj tezi; naime, ne samo što je utvrđeno da trava “vrišti” i “plače” kada se kosi, nego je zabiljeleženo i uznemirenje stabala koja su u susjedstvu onih koje ljudi povređuju). Zbog toga jedu samo plodove koje biljka sama daje.

Radikalni fruktarijanci idu još jedan korak dalje: oni jedu samo plodove koji su sami pali sa drveta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender