17. 05. 2021.
Popis privesti kraju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima

Popis privesti kraju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima

Vlada RS: Staviti van snage odluku o popisu

Vlada Republike Srpske (RS) ne prihvata odluku Agencije za statistiku BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva iz 2013. godine.

Vlada Republike Srpske smatra da je jedinstveni program obrade popisne građe popisa stanovništva u BiH 2013. godine, kojeg je 18. maja odlukom usvojio direktor Agencije za statistiku BiH, u suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine te ga, kao takvog, ne prihvata i zahtijeva da se stavi van snage.

Na današnjoj sjednici Vlada je obavezala Republički zavod za statistiku da, s ciljem sprečavanja daljih nepravilnosti i manipulacija u popisu stanovništva u BiH 2013. godine, i u skladu sa zakonom učestvuje u aktivnostima vezanim za obradu i objavu rezultata popisa.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju u vezi sa jedinstvenim programom za obradu popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i saopštavanjem rezultata popisa stanovništva u BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Direktor Agencije za statistiku Velimir Jukić donio je 18. maja odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH bez saglasnosti entitetskih zavoda i mimo zahtjeva Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Jukić je na konferenciji za novinare u Sarajevu saopštio da će na osnovu ove odluke 196.000 spornih popisnica biti tretirane kao rezidentni stanovnici.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender