09. 05. 2021.
Parlamentarna skupština BiH: Odbijena incijativa SDS-a i SNSD-a

Parlamentarna skupština BiH: Odbijena incijativa SDS-a i SNSD-a

Parlamentarna skupština BiH: Odbijena incijativa SDS-a i SNSD-a

Predstanvičko vijeće Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatilo inicijativu Kluba poslanika SNSD-a i Saveza za promjene da se zaduži Savjet ministara da do naredne sjednice dostavi informaciju o odluci Velimira Jukića, direktora Agencije za statistiku BiH o objavi metodologije obrade podataka popisa stanovnika.

Za ovaj prijdlog nisu glasali poslanici iz Federacije BiH. Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom vijeću parlamenta BiH zatražio je da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti informacija Savjeta ministara BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva BiH, koji je donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić, pa je onda prihvatio prijedlog predsjedavajuće Kluba poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević da to bude za narednu sjednicu.

Ističući značaj potrebe da Savjet ministara informiše parlament BiH o Jukićevoj odluci, Košarac je podsjetio na značaj Savjeta ministara u prošlom sazivu u vezi sa provođenjem popisa stanovništva.

„Ovo ne može proći mimo zvaničnog stava Savjeta ministara i parlamenta jer ne treba da dozvolimo da neka od agencija bude iznad ove dvije institucije“, poručio je Košarac.

On je podsjetio da su institucije Republike Srpske zatražile da se primijene međunarodni standardi i da rezultati popisa izraze stanje kakvo jeste u BiH, a ne nečije političke potrebe i želje.

Poslanici iz Federacije BiH iznijeli su stav da nije riječ o nelegalnoj odluci i da parlament nema potrebe da raspravlja o ovom pitanju, na šta su reagovali poslanici SNSD-a, ističući da parlament treba da štiti zakonitost rada institucija BiH.

Damir Arnaut (SBB) kazao je da rekao je da nije bilo kršenja zakona, “a i da jeste to je posao za pravosudne organe, a ne za parlament“.

Momčilo Novaković (NDP) je izrazio uvjerenje da će na sljedećoj sjednici biti dokazano da je Jukićeva odluka nezakonita.

Milica Marković iz SNSD-a rekla je da je zakonom predviđeno da entitetski zavodi za statistiku učestvuju u izradi programa za obradu popisnih podataka, za čije je donošenje zadužena Agencija za statistiku BiH.

Šefik Džaferović, zamjenik, predsjedavjaućeg Predstanvičkog vijeća BiH pozvao je sve u BiH da prestanu politizovati odluku, postupak koji se nalzi pred jednim upravnim organom, kao što je Agencija za statisitku, i da on ne može dati podršku ovom prijedlogu.

 (Nezavisne)
Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender