17. 05. 2021.
Sve manje mladih prestupnika

Sve manje mladih prestupnika

Sve manje mladih prestupnika

Broj maloljetnika koji su počinili krivična djela u posljednjih pet godina u Republici Srpskoj prepolovljen je, dok je u istom periodu izrečeno dvostruko više sankcija za sve mlade koji su prekršili zakon.

Pokazala je ovo informacija Ministarstva pravde o stanju maloljetničkog pravosuđa u RS koja je razmatrana na posljednjoj sjednici Vlade RS.

U njoj je konstatovano, između ostalog, da postoji izvjestan segment značajnih pitanja rada sa ovom populacijom koji nije obuhvaćen postojećim zakonodavstvom u Srpskoj.

– Prije svega, to se odnosi na pitanje organizovanog i sveobuhvatnog djelovanja čitave društvene zajednice na planu prevencije maloljetničkog prestupništva. Odnosi se  i na pitanje reintegracije, odnosno povratka maloljetnika u društvo, nakon izvršene krivične sankcije – navedeno je u informaciji.

Imajući to u vidu, zaključeno je da je neophodno donijeti strateški dokument RS u oblasti maloljetničkog prestupništva.

Taj dokument bi mogao pružiti dobar osnov za usklađivanje politika i djelovanja u smislu efikasne akcije društva u odnosu na probleme mladih u sukobu sa zakonom.

Za izradu tog dokumenta Vlada je zadužila Ministarstvo pravde i ostala nadležna ministarstva. Na prevenciji maloljetničke delinkvencije već dugo radi i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS.

Načelnik Službe za odnose sa javnošću Mirna Miljanović kaže da MUP već sedam godina u osnovnim i srednjim školama drži predavanja o alkoholizmu, upotrebi narkotika, vršnjačkom nasilju, devijacijama na internetu i raznim društvenim mrežama, a koji predstavljaju potencijalne opasnosti za maloljetnike.

– Više desetina hiljada djece odslušalo je ova predavanja. I same škole nam se obraćaju tražeći da ih održimo. Shvatili su koliko su razgovori važni i koliko pomažu u sprečavanju maloljetničke delinkvencije – dodala je Miljanovićeva.

Godina  Maloljetnici

2008.    796

2009.    823

2010.    716

2011.    497

2012.    556

2014.    356

2015.    309

Broj krivičnih sankcija izrečenih maloljetnicima

2011 – 57

2012 – 74

2013 – 103

2014 – 122

2015 – 118

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender